Kwartierstaat Jan August Van Meulder

 

 

Generatie I

1. Jan, August Van Meulder, geb. Bornem 16 sept. 1953, sleepboot motorist 1979-1983, tr. Willebroek 24 juni 1977  door echtsch. ontbonden Mechelen 14 jan. 1991)  Josiane, Raymonde Reyntiens, geb. Brussel 2 (Laken)

    6 april 1957, fabrieksarbeidster 1979-1983 [Bornem 1979-].

 

 

Generatie II

2. Petrus, Ludovicus Van Meulder, geb. Eikevliet 26 juni 1923, autovoerder 1941-1984, gepensioneerd -2006, † Mechelen 23 juli 2006, gecrem. Vilvoorde 28 juli 2006, tr. Hingene 29 (kerkelijk 9) dec. 1945

3. Clara, Henrica Van Herbruggen, geb. Wintam 13 maart 1923, dienstmeid 1937-1940,zonder beroep 1946-1953, herbergierster 1955-1963, zonder beroep 1963-.[Blaasveld 1968-]

 

Generatie III

4. Philippus Ludovicus Van Meulder, geb. Eikevliet 21 dec. 1884 fabriekswerker 1910-, brouwersgast 1910, landbouwer 1919-1945, gepensioneerd 1948-1970, † Bornem 3 dec. 1970, begr. Eikevliet 7 dec. 1970 tr.

    Hingene 22 (kerkelijk Eikevliet 23) april 1910

5. Rosalia Landuyt, geb. Eikevliet 27 dec. 1881, landbouwster 1910, zonder -1948, † Eikevliet 18 okt. 1948.


6. Benedictus Van Herbruggen, geb. Wintam 22 dec. 1884 landbouwer 1914-, fabriekswerker 1927-, † Wintam 13 mei 1927, tr. Hingene (kerkelijk Wintam) 9 dec. 1914

7. Maria Christina De Decker, geb. Wintam 4 okt. 1890, huishoudster 1914-1927, † Wintam 25 dec. 1984, tr. 2e Hingene (kerkelijk Wintam) 29 jan. 1930 August Van Gucht, geb. Eikevliet 5 dec. 1905, fabriekswerker 1938

    -1974 op rust gesteld, † Wintam 14 mei 1974, zn. van Ludovicus en Rosalia Bracke.

Generatie IV

8. Ludovicus Van Meulder, geb. Eikevliet 6 april 1839, vlasteler en -handelaar, dienstbode 1867, dagloner 1870, arbeider 1876-1880, herbergier 1883-1897, landbouwer 1910-, † Eikevliet 1 sept. 1918, tr. Puurs 23 mei 1866

9. Amelia Florentina Andries, geb. Puurs 1 dec. 1844, dienstmeid 1867-, herbergierster 1897-1906, huishoudster 1910-1913, † Eikevliet 26 juni 1913.

10. Joannes Baptista Landuyt, geb. Eikevliet 22 dec. 1847,1 landbouwer 1870-1918, dagloner 1905, † Eikevliet 20 sept. 1918, tr. Hingene 13 (kerkelijk Eikevliet 14) juni 1870

11. Adelia Van Roy, geb. Eikevliet 8 juli 1843,1 landbouwster 1904-1910, huishoudster -1923, † Eikevliet 22 febr. 1923.

12. Augustus Van Herbruggen, geb. Nattenhaasdonk 26 aug. 1846, herbergier 1859-1895, landbouwer 1870-1880, arbeider 1878-1879, dagloner 1883, landbouwer 1914-1923, † Wintam 1 okt. 1923, tr. Hingene (kerkelijk

      Wintam) 3 juli 1878

13. Maria Josepha Van Riet, geb. Nattenhaasdonk 7 april 1851, landbouwster 1873 arbeidster 1877-1878, herbergierster 1890-1900, huishoudster 1914-1923, † Wintam 2 juli 1933, tr. 1e Hingene 4 (kerkelijk Wintam 5) nov.

      1873 Florentius Fleurackers, geb. Kalfort 18 jan. 1846, dagloner 1873-1875, † Hingene 22 febr. 1877, zn. van Carolus Josephus en Joanna Catharina Vertongen.

14. Franciscus Henricus De Decker, geb. Hingene 20 april 1862, ged. Wintam 20 april 1862, schippersgast 1889-1890, schipper 1891-1897, schippersgast 1893, bakker 1905-1914, zonder beroep 1927-, gepensioneerd

      1954-, † Wintam 25 dec. 1954, tr. Hingene (kerkelijk Wintam) 25 juni 1889

15. Coleta Josephina Van Laken, geb. Hingene 9 mei 1860, ged. Wintam 9 mei 1860, kleermaakster 1889-, herbergierster 1905-1914, † Wintam 3 juli 1938.

Generatie V

16. Franciscus Van Meulder, geb. Hingene 27 sept. 1797, brouwersgast 1837-1838, arbeider 1838-1842, † Eikevliet 27 jan. 1847, tr. Hingene 27 april (kerkelijk Eikevliet 3 mei) 1837

17. Coleta Depesseroey, geb. Eikevliet 20 dec. 1805, kleermaakster. 1837-, huisvrouw 1839-, arbeidster 1861, † Eikevliet 9 okt. 1861.


18. Philippus Jacobus Andries, geb. Hingene 6 jan. 1797, dienstbode 1823, landbouwer 1829-1873, herbergier 1844-, † Puurs 19 juni 1873, tr. 1e Puurs Isabella Van Assche ; tr. 2e Puurs 28 april 1830

19. Joanna Catharina Van Assche, geb. Puurs 23 nov. 1807, landbouwster 1867-, zonder -1881, † Eikse Amer 1 maart 1881.


20. Petrus Hubertus Landuyt, geb. Liezele 3 nov. 1814, landbouwer 1839-1885, arbeider 1845-1852, † Eikevliet 30 aug. 1885, tr. Hingene 23 (kerkelijk Eikevliet 24) april 1845

21. Rosalia Scheers, geb. Eikevliet 1 nov. 1811, landbouwster 1837-1868, arbeidster 1863, † Eikevliet 20 mei 1868, tr. 1e Hingene 9 (kerkelijk Eikevliet 10) aug. 1837 Petrus Joannes Gogeljoen, geb. Puurs 9 april 1796,

      wever 1834-1843, arbeider 1842,† Eikevliet 23 maart 1843, zn. van Petrus Joannes en Joanna Nauwelaerts en wedr. van Elisabeth De Wachter.

22. Joannes Franciscus Van Roy, geb. Puurs 28 maart 1801, wever 1825-1843, handwerker 1825, arbeider 1838-1866, landbouwer 1849-1875, † Eikevliet 13 sept. 1875, tr. Hingene 22 (kerkelijk Eikevliet 25) jan. 1825

23. Monica Peeters, geb. Eikevliet 18 maart 1805, arbeidster 1825-1858, landbouwster 1870, † Eikevliet 8 juni 1879.

24. Egidius Van Herbruggen, geb. Nattenhaasdonk 16 juli 1822 ged. Wintam 16 juli 1822, landbouwer 1843-1874,herbergier 1846-1874,arbeider 1855,† Wintam 14 juli 1874, tr. Hingene 29 (kerkelijk Eikevliet 30) sept. 1845

25. Isabella Dorothea De Smet, geb. Eikevliet 14 juni 1822, huishoudster 1845-1895, herbergierster 1859-1885, landbouwster 1891-1892, † Wintam 2 febr. 1895.


26. Joannes Baptista Van Riet, geb. Nattenhaasdonk 15 juni 1811, arbeider 1839-1877, landbouwer 1873, † Bornem 21 febr. 1877, tr. Hingene 6 (kerkelijk Wintam 7) febr. 1839

27. Judoca Scheppers, geb. Nattenhaasdonk 12 dec. 1812, naaister 1839-, landbouwer 1873, arbeidster 1877-1878, zonder -1881, † Wintam 4 nov. 1881.

28. Joannes Franciscus De Decker, geb. Nattenhaasdonk 14 juni 1826, landbouwer 1857, arbeider 1857-1871, † Hingene 17 juni 1871, tr. Hingene (kerkelijk Wintam) 12 febr. 1857

29. Joanna Coleta Danckaerts, geb. Nattenhaasdonk 19 jan. 1828, arbeidster 1857-1875, † Wintam 7 febr. 1875, tr. 2e Hingene 12 (kerkelijk Wintam 17) juni 1872 Franciscus Pauwels, geb. Bornem 3 mei 1833, landbouwer

      1872, arbeider 1875-1878, zn. van Carolus en Theresia Jansegers; hij hertr. Weert 7 april 1875 Cornelia Van Doorslaer.

30. Guilielmus Van Laken, geb. Hingene 24 mei 1829, schipper 1855-1893, schippersgast 1855, herbergier 1899-1901, zonder -1901, † Wintam 17 nov. 1901, tr. Hingene 26 (kerkelijk Wintam 28) okt. 1855

31. Maria Amelia Meltens, geb. Hingene 15 april 1829,1 herbergierster 1889-1899, zonder -1901, † Wintam 10 aug. 1901.

 

Generatie VI

32. Petrus Joannes Van Mulder, geb. Liezele 27 dec. 1769, werkman 1807-1808, † Hingene 23 febr. 1818, tr. Hingene 10 mei 1797

33. Maria Theresia Van Linthout, geb. Hingene 27 febr. 1770, spinster 1820-1829, arbeidster 1824, † Hingene 17 april 1829.

34. Franciscus De Pesseroey, geb. Puurs 12 april 1780, kleermaker 1807-1847, † Eikevliet 7 juli 1847, tr. Hingene (kerkelijk Eikevliet 21 dec.) 1804

35. Maria Elisabeth De Buyser, geb. Nattenhaasdonk 9 nov. 1775, arbeidster 1819, † Eikevliet 7 nov. 1819.

 

36. Bernardus Andries, geb. Hingene 29 nov. 1749, landbouwer 1808-1835, † Hingene 17 dec. 1835, tr. 2e Hingene 1 maart 1800 Maria Anna Van Damme, geb. Hingene 16 okt. 1766, landbouweresse 1823-1840,     

      † Hingene 8 nov. 1840, dr. van Adrianus en Clara Theresia De Jonge; tr. 1e Bornem 31 mei 1791

37. Maria Anna Stevens, geb. Bornem 19 juni 1765, † Hingene 30 jan. 1799.

38. Petrus Van Assche, geb. Puurs 17 nov. 1768, herbergier 1801-1811, † Puurs 20 jan. 1811, tr. 2e Jeanne Marie Joos, geb. Puurs; tr. 1e

39. Isabella Apers, geb. Puurs 1770, † ald. 9 dec. 1807.

40. Franciscus Landuyt, geb. Liezele 1778, landbouwer 1814-1827, † Liezele 30 nov. 1827, kreeg rel.

41. Maria Cornelia Weymans, geb. Oppuurs 1775, arbeidster -1839, † Liezele 6 sept. 1839.

42. Ludovicus Scheers, geb. Wolvertem 30 sept. 1775, dagloner 1807-1818, arbeider 1808-1823, landbouwer 1837, arbeider 1842-1854, † Eikevliet 16 nov. 1854, tr. Hingene 30 (kerkelijk Eikevliet 18) april 1807

43. Joanna Catharina De Wachter, geb. Eikevliet 1777, ged. Puurs 1777, landbouwer 1837-, arbeidster -1842, † Eikevliet 10 okt. 1842.


44. Egidius Jacobus Van Roy, geb. Puurs (?) 1768, veldwachter 1825-1831, † Puurs 5 maart 1837, tr.

45. Anna Maria Meert, geb. Steenhuffel 1764, † Puurs 1 juni 1831.

46. Joannes Franciscus Peeters, geb. Eikevliet 1764, ged. Puurs, werkman 1811-1824, † Eikevliet 23 juli 1824, tr.

47. Maria Elisabetha Lauwers, geb. Bornem 24 juli 1768, arbeidster -1811, † Eikevliet 4 maart 1811.

48. Egidius Van Herbruggen, geb. Nattenhaasdonk 6 april 1778, landbouwer 1817-1845, herbergier 1819-1826, tweede schepen in de gemeente Hingene 1829, † Wintam 12 juli 1845, tr. 1e Hingene 12 sept. 1816 Joanna

           

     Maria Suykens, geb. Hingene 5 dec. 1776, arbeidster 1816-, herbergierster -1820, † Nattenhaasdonk 21 aug. 1820, dr. van Joannes Baptista en Anne Cornelie Polfliet; tr. 2e Hingene 30 mei 1821

49. Anna Josepha Janssens, geb. Nattenhaasdonk 19 maart 1798, landbouwster 1821-1843, † Wintam 26 dec. 1843.


50. Joannes Franciscus De Smet, geb. Puurs 20 april 1800, wever 1822-1840, winkelier 1845-1846, koopman -1853, † Wintam 1 dec. 1853, tr.

51. Joanna Catharina Van De Velde, geb. Liezele 5 febr. 1800, huisvrouw 1833, winkelierster 1845-1858, † Wintam 14 okt. 1858, tr. 2e Wintam 14 aug. 1855 Franciscus Juliaan Wittoeck, geb. Nattenhaasdonk

      12 juli 1813, bakker 1858, † Wintam 8 nov. 1883.


52. Petrus Josephus Van Riet, geb. Nattenhaasdonk 7 maart 1779, arbeider 1807-1840, dagloner 1820-1826, † Wintam 17 sept. 1840, tr. Nattenhaasdonk 28 jan. 1805

53. Joanna Catharina Cleerbout, geb. Eikevliet 10 mei 1782, ged. Puurs, arbeidster 1839, winkelierster 1846-1849, † Wintam 12 dec. 1849.


54. Petrus Scheppers, geb. Nattenhaasdonk, ged. Nattenhaasdonk 24 nov. 1748, shcippersmaat 1796, arbeider 1808-1812, † Nattenhaasdonk 11 juni 1816, tr.

55. Maria Brigita Noterus, geb. Burcht 1774, arbeidster -1832, † Wintam 10 juni 1832.

56. Joannes Baptista De Decker, geb. Nattenhaasdonk 20 juli 1786, landbouwer 1813-1860, handwerker 1826, arbeider 1829-1856, † Hingene 9 juli 1860, tr. Hingene 16 dec. 1813

57. Elisabetha Meremans, geb. Bornem 9 dec. 1791, huishoudster 1856, landbouwster 1857-1860, zonder 1882, † Hingene 12 juni 1882.

58. Guillielmus Danckaerts, geb. Nattenhaasdonk 15 mei 1795, dienstbode 1822-, dagloner 1823-1836, arbeider 1837-1869, landbouwer 1871-1872, zonder -1879, † Nattenhaasdonk 10 dec. 1879, tr. Hingene 29 april

      (kerkelijk Nattenhaasdonk 2 mei) 1822

59. Maria Theresia Goossens, geb. Breendonk 23 okt. 1796, ged. Puurs, dienstmaaste 1822-, arbeidster 1843-1859, † Wintam 6 dec. 1859.

60. Petrus Van Laken, geb. Nattenhaasdonk 1 febr. 1800, schippersgast 1822-1837, schipper 1835-1865, † La Louviere na 17 sept. 1860, tr. Hingene 6 mei 1822

61. Joanna Maria Josepha Pintens, geb. Ruisbroek 15 jan. 1806,1 huishoudster 1822- arbeidster -1852, † Wintam 18 aug. 1852.

62. Franciscus Judocus Meltens, geb. Nattenhaasdonk 7 nov. 1797, schippersgast 1822-1836, schipper 1839-1867, † Wintam 19 april 1867, tr. Hingene 11 (kerkelijk Wintam 14) febr. 1825

63. Maria Catharina Peeters, geb. Nattenhaasdonk 16 jan. 1804, huishoudster 1825-1826, schipperin 1851-1863, winkelierster 1867-1875, † Wintam 8 jan. 1875.

Generatie VII

64. Josephus Van Meulder, geb. Londerzeel 6 nov. 1730, Cossaard 1796, † Liezele (?) na 1796, tr. 2e Liezele 10 febr. 1780 Joanna Robeyns, geb. Malderen 1721, Cossaard 1796, † na 1780, gesch. echtg. van Josephus

      Cools en wed. van Jacobus Matthijs; tr. 1e Liezele 6 mei 1769

65. Anna Maria De Mayer, ged. Liezele 29 juli 1744, † ald. 19 okt. 1779.

66. Henricus Van Linthout, geb. Malderen 23 dec. 1715, † Hingene 5 mei 1780, tr. 3 juli 1754

67. Joanna Catharina Segers, geb. Hingene 20 dec. 1731, † ald..

68. Judocus Depesseroey, geb. Nattenhaasdonk 2 maart 1751, † Puurs vσσr 2 juli 1832, tr.

69. Cornelia Koeck, geb. Puurs 1755, † Eikevliet 2 juli 1832.

70. Petrus De Buyser, geb. Nattenhaasdonk, ged. Nattenhaasdonk 6 maart 1746, dagloner 1819-, † Hingene 14 jan. 1819, tr. Nattenhaasdonk 15 febr. 1773

71. Joanna Maria De Decker, geb. Nattenhaasdonk 4 april 1742, † Wintam 15 maart 1809.

72. Joannes Van Driessche, geb. Hingene 5 juni 1737, † Sint Amands (Hingene?) 24 juli 1870, tr. 1e Petronella De Nijn, geb. 1701, † Hingene 31 okt. 1747; tr. 2e Hingene 25 febr. 1746

73. Marie Geerts, geb. Hingene 1 juni 1713.

74. Franciscus Stevens, geb. Bornem 1734, † ald. 7 okt. 1808, tr.

75. Elisabeth De Prins, geb. Bornem 1734, † Hingene 2 sept. 1799.

76. Gerardus Van Assche, geb. Puurs 19 dec. 1738, † ald. 29 dec. 1800, tr.

77. Isabella Buelens, geb. 1740.

80. Judocus Landuyt, geb. 1725, ged. Nattenhaasdonk 1719, arbeider 1796, † Nattenhaasdonk 20 dec. 1796, tr. Nattenhaasdonk 8 mei 1770

81. Anna Vleminckx, ged. Nattenhaasdonk 1 okt. 1743, † ald. 28 dec. 1812.

82. Cornelius Weymans, † Oppuurs, kreeg rel.

83. Elisabeth Van Lippeloo, † Oppuurs.

84. Petrus Scheers, † Wolvertem vσσr 30 april 1807, kreeg rel.

85. Anne Marie De Sager, † Wolvertem.

86. Petrus De Wachter, geb. Eikevliet, † ald. vσσr 1803, tr.

87. Anne Maria Marivoet, geb. Bornem, ged. Bornem 1732, arbeidster -1808, † Eikevliet 26 nov. 1808.

90. Jacobus Meert, † Puurs vσσr 1 juni 1831, kreeg rel.

91. Anna Maria Desmedt, † Puurs vσσr 1 juni 1831.

92. Joannes Peeters, geb. Bornem, † ald. vσσr 1795, tr.

93. Elisabeth Talboom, ged. Puurs 1744, † Nattenhaasdonk 13 jan. 1798.

94. Antonius Lauwers, tr.

95. Thιrθse Selleslagh.

96. Jacobus Van Herbruggen, geb. Puurs 14 juni 1740, herbergier 1796, landbouwer 1816-1821, tapper -1826, † Nattenhaasdonk 19 jan. 1826, tr. 2e na 1792 Joanna Catharina Meert, geb. Bornem 30 april 1747,

      landbouwster (cultivatrice) 1818, † Nattenhaasdonk 26 dec. 1818, dr. van Josephus en Anna Maria Verheijden; tr. 1e Bornem 19 april 1774

97. Anna Catharina Van Den Bossche, geb. Bornem 25 okt. 1740, † Nattenhaasdonk 2 nov. 1792.

98. Petrus Janssens, geb. Kasteree 25 maart 1769, landbouwer 1843-1853, † Wintam 20 mei 1853, tr. Nattenhaasdonk 21 april 1795

99. Anna Maria De Cock, geb. Nattenhaasdonk 20 maart 1765, landbouwster 1821-, † Nattenhaasdonk 30 dec. 1842.

100. Franciscus De Smet, geb. Puurs, † Hingene vσσr 2 dec. 1853, kreeg rel.

101. Anna Catharina Meeus, † Hingene vσσr 2 dec. 1853.

102. Joannes Batista Van De Velde, ged. Liezele 2 maart 1773, † Puurs, tr. Puurs 28 april 1794

103. Isabella Dorothea Rosiers, geb. Puurs (?), † Puurs.

104. Laurentius Van Riet, geb. Nattenhaasdonk 1741, † ald. 30 sept. 1802, tr. Nattenhaasdonk 5 mei 1771

105. Elisabeth Muyshondt, geb. 1744, † Nattenhaasdonk 27 aug. 1802.

 

106. Joannes Baptista Cleirbout, † Nattenhaasdonk, tr.

107. Catharina Peeters, geb. 1752, † Nattenhaasdonk 16 juli 1806.

108. Judocus Scheppers, geb. 1719, tr.

109. Elisabeth Suykens, ged. 1712, † Nattenhaasdonk 24 nov. 1800.

112. Joannes Benedictus De Decker, geb. Nattenhaasdonk 23 maart 1760, landbouwer 1813, † Wintam 24 maart 1836, tr. Nattenhaasdonk 11 okt. 1785

113. Isabella Judoca Boey, geb. Nattenhaasdonk 25 dec. 1759, landbouwster 1813, † Wintam 27 aug. 1832.

114. Egidius Meremans, geb. Bornem 3 maart 1755, † ald. nov. 1799, tr. Hingene 9 juni 1788

115. Joanna Maria Van De Vijver, geb. Hingene 16 sept. 1763, † Bornem 2 maart 1805.

116. Petrus Danckaerts, geb. Puurs 1749, arbeider 1796, dagloonwerker 1822-, † Wintam 20 dec. 1833, tr. Nattenhaasdonk 18 sept. 1792

117. Joanna Cools, geb. Wintam 28 mei 1741, † Nattenhaasdonk 14 maart 1797, tr. 1e (ondertr. Nattenhaasdonk 25 jan.) 177 Amandus Buyst, geb. Nattenhaasdonk 9 april 1741.

118. Petrus Goossens, geb. Willebroek 1750, dagloner 1816-, † Ruisbroek 22 jan. 1816, kreeg rel.

119. Maria Noeninckx, † Willebroek 23 febr. 1808.

120. Joannes Josephus Van Laken, geb. Hingene 1773, metser 1796, metselaar -1821, † Hingene 29 juni 1821, kreeg rel.

121. Maria Theresia Rottiers, geb. 1772, arbeidster 1827, † na 28 nov. 1827.

122. Philippus Jacobus Pintens, geb. Puurs 1782, dagloner 1806-, vleeshouwer 1822-, † Wintam 8 mei 1844, tr. 11 jan. 1804

123. Maria Francisca Van Cauter, geb. Nattenhaasdonk 20 nov. 1785, † Wintam 24 jan. 1832.

124. Petrus Meltens, geb. Nattenhaasdonk 1 nov. 1757, † ald. 16 febr. 1814, tr. Nattenhaasdonk 8 nov. 1796

125. Joanna Catharina Van Loock, geb. Ekeren 1774, landbouwster -1822, † Nattenhaasdonk 9 nov. 1822.

126. Joannes Peeters, geb. Nattenhaasdonk 1 juni 1772, schipper 1809, bierbrouwer 1825, † Wintam 20 nov. 1854, kreeg rel.

127. Maria Theresia De Buyser, geb. Nattenhaasdonk 1776, arbeidster -1809, † Nattenhaasdonk 23 juli 1809.

Generatie VIII

128. Anthonius Van Meulder, geb. Londerzeel 15 april 1703, † ald. 5 mei 1782, tr. Londerzeel 1 febr. 1730

129. Petronella Van Nieuwenhoven, geb. Londerzeel 4 april 1707, † ald. 16 jan. 1781.

130. Joannes De Mayer, † Liezele 23 jan. 1773, tr. Liezele 26 juli 1740

131. Joanna Van Nuffel, ged. Liezele 22 dec. 1708, † ald. 23 okt. 1779.

132. Jacobus Van Linthout, geb. Malderen, kreeg rel.

133. Barbara De Maesschalk.

134. Judocus Segers, geb. Hingene 15 okt. 1692, † ald. 2 maart 1782, kreeg rel.

135. Catharina Heremans, geb. 1696, † 1760.

136. Joannes Depesseroey, geb. Nattenhaasdonk 6 nov. 1707, † ald. 29 okt. 1763, had biol. kinderen

137. Joanna Genijn, geb. Brussel 1712, † Nattenhaasdonk 8 jan. 1789.

140. Franciscus De Buyser, geb. Nattenhaasdonk, ged. Nattenhaasdonk 29 maart 1712, † ald. 26 mei 1785, tr. Nattenhaasdonk 26 mei 1742

141. Elisabeth Steeweghs, geb. Nattenhaasdonk 20 maart 1718, † ald. 12 april 1793.

142. Joannes De Decker, † Nattenhaasdonk 15 maart 1747, tr. Nattenhaasdonk 1 mei 172621

143. Joanna Danckaerts, geb. Nattenhaasdonk 13 jan. 1701.

146. Richard Geerts, geb. Hingene 11 jan. 1666, † ald. 31 mei 1733, tr.

147. Elisabeth Parijs, geb. 1679, † Hingene 18 okt. 1741.

162. Adrianus Vleminckx, geb. Nattenhaasdonk 1709, † Hingene 20 april 1807, tr. Nattenhaasdonk 26 juli 1741

163. Elisabeth Paridaens, ged. Oppuurs 5 jan. 1716, † Nattenhaasdonk 24 april 1769.

186. NN Talboom, kreeg rel.

187. NN NN.

194. Guilielmus Van Den Bossche, kreeg rel.

195. Joanna Vertongen.

a. Maximiliaan Van Den Bossche, geb. Bornem 24 april 1739, † Nattenhaasdonk 14 jan. 1783.

b. Anna Catharina, zie 97.

196. Henricus Janssens, kreeg rel.

197. Catharina Lathauwers, † Kasterlee.

198. Josephus De Cock, geb. Nattenhaasdonk 23 okt. 1739, † ald. 14 juli 1823, kreeg rel.

199. Anna Catharina Mertens, geb. Schelle 1735, † Nattenhaasdonk 28 okt. 1817.

204. Joannes Van De Velde, ged. Liezele 14 okt. 1734, tr. 2e Liezele 24 nov. 1793 Joanna Maria Ilegems, geb. Puurs

205. Anna Catharina Huygelen, † Liezele 10 mei 1793

224. Frans De Decker, geb. Nattenhaasdonk 28 april 1722, † ald. 3 mei 1782, tr. Nattenhaasdonk 17 maart 1747

225. Catharina Van Damme, geb. Nattenhaasdonk 19 nov. 1721, † ald. 14 nov. 1806.

226. Egidius Boey, geb. Nattenhaasdonk 9 maart 1716, † ald. 13 aug. 1775, tr. Opdorp 4 febr. 1742

227. Catharina De Clerck, geb. Opdorp 1715, † Nattenhaasdonk 14 dec. 1794.

228. Melchior Meremans, had biol. zoon

229. Elisabeth De Decker.

230. Judocus Van De Vijver, geb. Hingene 14 maart 1719, † ald. 22 okt. 1791, tr.

231. Maria De Decker, geb. Hingene 1734, † ald. 1 juli 1770.

232. NN Danckaerts, kreeg rel.

233. NN NN.

234. Franciscus Cools, geb. Nattenhaasdonk 26 juni 1689, † ald. 10 april 1753, tr. Nattenhaasdonk 11 febr. 1728

235. Petronella Muyshondt, geb. Nattenhaasdonk 25 maart 1702, † ald. 12 sept. 1750.

240. Petrus Jacobus Van Laken, geb. Hingene 1746, schoolmeester 1796, † Hingene vσσr 29 juni 1821, had biol. kinderen

241. Maria Coomans, geb. Hingene 1750, † ald. vσσr 29 juni 1821.

246. Petrus Van Cauter, geb. Bornem 1756, † Nattenhaasdonk 20 maart 1820, tr. Nattenhaasdonk 9 jan. 1781

247. Joanna Catharina Segers, geb. Hingene 23 maart 1741, † ald. 14 sept. 1822.

248. Jacobus Meltens, geb. Buggenhout 1714, † Nattenhaasdonk 13 okt. 1784, tr. 1e Nattenhaasdonk 3 nov. 1739 Cornelia Coomans, geb. Nattenhaasdonk 22 dec. 1674, † ald. 1 dec. 1754, wed. van 1e Christianus Van

        Straeten, 2e Cornelius Versluysen en 3e Jacobus Goovaerts; tr. 2e Nattenhaasdonk 1755

249. Joanna Catharina Muyshondt, geb. 1726, † Nattenhaasdonk 21 jan. 1808.

250. Joannes Baptista Van Loock, geb. Reet 15 maart 1725, landbouwer 1749, † Ekeren 1800, tr. 1e Niel 19 jan. 1749 Elisabeth Boye, geb. Lier 19 maart 1719, † Ekeren 17 maart 1769, dr. van Jan en Maria Francisca

        Verheyen; tr. 2e Ekeren 11 okt. 1770

251. Anna Maria Block, geb. Ekeren 9 nov. 1744, † ald. 20 febr. 1786.

252. Joannes Peeters, kreeg rel.

253. Anna Maria Steenwegh.

254. Jean De Buyser, geb. Nattenhaasdonk 21 sept. 1748, schippersgast 1796, † Nattenhaasdonk 21 jan. 1798, tr. Nattenhaasdonk 26 mei 1774

255. Catharine Buyst, geb. Puurs 1755, † Nattenhaasdonk 24 jan. 1816.

Generatie IX

256. Martinus Van Mulders, geb. Gevonden 1675, handwerker 1702, † Londerzeel 8 juni 1742, tr. Londerzeel 13 mei 1700

257. Maria De Bondt, geb. Londerzeel 5 maart 1678, † ald. 13 mei 1751.

258. Matheus Van Nieuwenhove, tr. vσσr 4 april 1707

259. Elisabeth Herremans.

262. Paschasius Van Nuffel, ged. Liezele 10 dec. 1682, † ald. 20 maart 1758, tr. Liezele 23 nov. 1706

263. Petronella Verstraten, † Liezele 22 nov. 1746.

268. Jacobus Segers, tr.

269. Catharina Poetaert, geb. Hingene 10 aug. 1647, tr. 2e Hingene 2 okt. 1679 Carolus Thienpont.

272. Lambertus Depesseroey, † Nattenhaasdonk 22 april 1741, tr. 2e Maria Snellinckx, geb. 1648, † Nattenhaasdonk 25 april 1700; tr. 1e

273. Catharina Van Den Brouck, geb. 1675, † Nattenhaasdonk 28 mei 1755.

280. Egidius De Buyser, † na 4 aug. 1743, kreeg rel.

281. Judoca Seghbrouck, † Nattenhaasdonk 18 okt. 1741.

282. Petrus Steeweghs, ged. 1682, † Nattenhaasdonk 20 dec. 1762, tr. Nattenhaasdonk 21 april 1714

283. Francisca Smet.

286. Cornelius Danckaerts, † Nattenhaasdonk 26 aug. 1720, tr.

287. Laurentia Francois, geb. Nattenhaasdonk 20 mei 1664, † ald. 15 sept. 1730.

292. Egidius Geerts, geb. Hingene 21 sept. 1630, † ald. 26 nov. 1712, tr. Hingene 6 febr. 1661

293. Anna Vleminck, geb. Hingene 12 maart 1639.

326. Livinus Paridaens, † Oppuurs 17 mei 1746, kreeg rel.

327. Ann Michiels.

396. Petrus De Cock, geb. Nattenhaasdonk 1684, † ald. 20 sept. 1779, kreeg rel.

397. Anna Maria Van Hoomissen, geb. 1706, † Nattenhaasdonk 14 mei 1762.

408. Gerardus Van De Velde, ged. Liezele 1 juni 1694, begr. ald. 14 dec. 1774, tr. Liezele 28 nov. 1724

409. Joanna Van Aken, † Liezele 9 aug. 1757.

452. Cornelius Boey, geb. Nattenhaasdonk 9 jan. 1675, tr. 1713

453. Anna Boeijdts, † Nattenhaasdonk 17 sept. 1735.

460. Petrus Van De Vijver, geb. Hingene 21 febr. 1682, † ald. 22 okt. 1761, begr. Nattenhaasdonk 24 okt. 1761, tr. Hingene 23 nov. 1709

461. Elisabeth Perremans, geb. Hingene 7 april 1685, † ald. 2 febr. 1739.

468. Franciscus Cools, geb. 1656, † Nattenhaasdonk 8 nov. 1746, tr.

469. Joanna Verhulst, geb. 1658, † Nattenhaasdonk 27 april 1716.

494. Abraham Segers, geb. Hingene, ged. Hingene 17 juni 1697, † ald. 21 juni 1756 tr. Nattenhaasdonk 7 juni 1740

495. Elisabeth Van Damme, geb. Nattenhaasdonk 22 juni 1713.

500. Petrus Van Loock, geb. Reet 4 mei 1703, † 15 april 1749, tr. Rumst 2 febr. 1723286

501. Anna De Weerdt.

502. Cornelius Block, tr.

503. Maria Cloeck.

508. Franciscus De Buyser (zie ook 140 ), tr. Nattenhaasdonk 26 mei 1742

509. Elisabeth Steeweghs (zie ook 141 ).

Generatie X

514. Joannes De Bont, geb. Londerzeel 10 okt. 1641, † ald. 4 juni 1705, tr.

515. Joanna Broothaerts, † Londerzeel 1 juli 1709.

538. Joannes Poetaert, † Hingene 29 maart 1678 tr. Hingene 5 juni 1644

539. Francisca Amelincx, geb. Hingene, ged. Hingene 2 febr. 1619, † ald. 17 dec. 1668.

572. Robert Danckaerts.

574. Nicolaes Francois, geb. 1626, † Nattenhaasdonk 20 nov. 1692, tr. Hingene 25 nov. 1657

575. Anna Magnus, geb. 1636, † Nattenhaasdonk 19 mei 1712.

584. Joannes Geerts, kreeg rel.

585. Joanna Van Kerckhoven.

586. Petrus Vlemincx, geb. 1595, † Hingene 27 febr. 1670, tr. Hingene 14 okt. 1617

587. Catharina Van Eycken, † Hingene 3 febr. 1658.

794. Judocus Van Hoomissen, geb. Nattenhaasdonk 2 febr. 1677, kreeg rel.

795. NN NN, geb. Wintam.

816. Sijmeon Van De Velde, † Liezele 1 jan. 1695, tr. Liezele 26 febr. 1669

817. Adriana Robberechts, † Liezele 28 mei 1726, tr. 2e Liezele 10 juni 1699 Petrus Craenhals, † Liezele 20 jan. 1725.

900. Cornelius Van Damme, geb. Hingene 4 okt. 1635, † ald. 20 maart 1707, tr. Hingene 21 okt. 1668

901. Maria Michiels, geb. 1648, † Hingene na 1719.

904. Adrianus Boey, had biol. zoon

905. Joanna Taegmans.

920. Adrianus Van De Vijver, geb. 1640, † Hingene 15 sept. 1718, tr.

921. Judoca Vervranghen.

922. Judocus Perremans, geb. Hingene 1640, † ald. 9 sept. 1686, tr.

923. Elisabeth De Keersmaecker, geb. Hingene 1645, † ald. 19 juni 1736.

936. Gielielmus Thijscools, tr. Hingene 17 juni 1642

937. Elisabeth Magnus, geb. Hingene, ged. Hingene 7 mei 1624, † Nattenhaasdonk 25 sept. 1693.

988. Martinus Seghers, tr. Hingene 4 sept. 1696

989. Elisabeth Seghers.

990. Egidius Van Damme, geb. Hingene 3 sept. 1671, † Nattenhaasdonk 25 febr. 1764, tr. (door echtsch. ontbonden 1697)

991. Constancia Bitiau, geb. Nattenhaasdonk, ged. Nattenhaasdonk 7 april 1671, † ald. 16 febr. 1746.

1000. Petrus Van Loock, geb. Kontich 13 okt. 1672, tr. Reet 18 jan. 1701

1001. Magdalena Pauwels, geb. Reet 22 okt. 1665.

1002. Jan Cornelis De Weerdt, had biol. dochter

1003. Joanna Maria Catharina Storms.

Generatie XI

1028. Philippus De Bont, geb. Malderen (?) 1614, † Londerzeel 16 febr. 1665, tr. Londerzeel 15 aug. 1638

1029. Joanna Puers, geb. 1618, † Londerzeel 26 maart 1685.

1078. Judocus Amelincks, † Hingene 29 jan. 1629, tr.

1079. Elisabeth Coeck, † Hingene 18 maart 1651.

1168. Joannes Geerts, tr.

1169. Maria Van Mechelen, † Hingene 4 dec. 1645.

1588. Joannes Van Hoomissen, tr. Hingene 23 okt. 1660

1589. Petronella De Putter.

1800. Egidius Van Damme, † Hingene 12 okt. 1642, tr.

1801. Judoca Magnus, † Hingene 24 juli 1672.

1802. Michaelis Michiels.

1844. Adrianus Perremans, † Hingene 24 april 1641, tr.

1845. Elisabeth Verdickt, † Hingene 6 dec. 1660.

1874. Joannes Magnus, geb. vσσr 1595, † Hingene 11 mei 1656, begr. Nattenhaasdonk 13 mei 1656, tr.

1875. Catharina Bal, † Hingene 14 mei 1627.

1980. Cornelius Van Damme (zie ook 900 ), tr. Hingene 21 okt. 1668

1981. Maria Michiels (zie ook  901 ).

1982. Petrus Franciscus Bitiau, tr.

1983. Elisabeth Muyshondt, geb. Hingene 21 maart 1627, † Nattenhaasdonk 13 juli 1693, tr. 2e Hingene 27 febr. 1650 Petrus Van Kerckhoven.

2000. Bernardus Van Loock, geb. Reet 10 okt. 1646, tr. Kontich 2 juni 1669

2001. Maria Haverals, geb. Kontich 22 juli 1645.

2002. Guillemus Pauwels, had biol. dochter

2003. Magdalena Vervliet.

Generatie XII

2056. Christianus De Bont, geb. Malderen (?) vσσr 1587, † na 1653, tr. Malderen 3 juli 1607

2057. Peeters Philippyne, geb. vσσr 1587.

3600. Egidius Van Damme, † Hingene 12 okt. 1642, kreeg rel.

3601. NN NN.

3602. NN Magnus, kreeg rel.

3603. NN NN.

3688. Judocus Perremans, had biol. zoon

3689. Nn NN.

3748. Adrianus Magnus, geb. vσσr 1570, tr.

3749. Anna Brans, geb. vσσr 1570, † Hingene 21 mei 1650.

3750. Joannes Bal, † Hingene 31 okt. 1626, tr. 1e Judoca Mertens; tr. 2e

3751. onbekend.

3966. Judocus Muyshont, tr. Hingene 21 nov. 1623

3967. Adriana Neels.

4000. Matthijs Van Loock, geb. Aartselaar 29 sept. 1615, tr. Reet 29 sept. 1643

4001. Anna Van Camp.

4002. Petrus Haverals, had biol. dochter

4003. Anna Vermijlen.

Generatie XIII

4112. Adrianus De Bont, geb. Rossem (?) vσσr 1565, tr.

4113. Maria De Raymaecker, geb. vσσr 1565.

7932. Cornelius Muyshont, † Hingene 25 dec. 1653, tr. Hingene 12 april 1616

7933. Anna Loens.

7934. Joannes Jacobus Neels, † Hingene 1 sept. 1651, tr.

7935. Anna Van Barel, † Hingene 15 jan. 1653.

8000. Bernaert Van Loock, geb. Kontich, † 22 juli 1658, tr. Aartselaar 20 sept. 1612

8001. Catharina Geerts, † Niel 27 dec. 1667.

 

Generatie XIV

16002. Matthijs Geerts, tr.

16003. Anna Vuesels.