Item

Laatste update 20 jul 2021

Aantal gezinnen 153676
Gezinnen met meeste kinderen 21 Joannes Baptist Keppens en Joanna Catharina Jansegers
Aantal personen 441001