Item

Laatste update 22 jun 2022

Aantal gezinnen 162853
Gezinnen met meeste kinderen 21 Joannes Baptist Keppens en Joanna Catharina Jansegers
Aantal personen 466001