' A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Alle namen

Aantal getoonde achternamen:     Aantal kolommen:
    Bladzijde 1 2

NaamAantalNaamAantalNaamAantalNaamAantalNaamAantal
D' Haens1De Brucker1De Host1De Potter1De Vleminck1
D' Hauwer2De Bruyn9De Keersmaecker4De Prins1De Vos3
D' Hauwere1De Bruyne1De Kempeneer1De Proft1De Vriendt1
D' Hertefelt1de Burgrave1De Keyser2De Putter1De Vroede1
d' Hollander3de Burlet2De Kinder1De Raedt1De Wachter7
D' Hondt3De Buyl1De Kuyper1De Raes2de Waepenaert2
Daelman1De Buyser1De Laet1De Rauw3De Wijse1
Daems1De Caluwe4De Landsheer2De Reuse2De Wilde3
Daman1De Calwaert1De Landtsheer2De Ridder12De Wilder1
Damans1De Clerck2De Lansheer1De Rijck1De Win1
Damman1De Clercq2de Lantsheere1De Roover2De Winde2
Dauwe2De Cock11De Lathouwer1De Rop4De Winne1
Debbaut1De Commer1De La Cave1De Roy2De Winter2
Deckers1De Coninck2De Lebbeck1De Ruddere2De Wit7
Defrancq1de Corte1De Leeuw2De Ruysscher2De Witte3
Dehoux1De Coster5De Longé1de Rysschoot1De Wolf17
Delport1De Cuyper1De Loose3De Sadeleer1De Wulf1
Denis1De Daele1De Maeseneer3De Saedeleir3Dhauwer1
Dens1De Decker3De Maeseneir1De Saeger1Dhondt1
Derboven1De Dijcker1De Maeyer4De Saert1Dierick6
De Backer10De Donder2De Man12De Sager1Dierickx8
De Baerdemaecker1De Droogh1De Mayer1De Sagher1Dinon1
De Batselier3De Feyter1De Meersman8De Schoenmaecker2Dirick1
De Behault1de Fraye De Schiplaeken1De Meester1De Schoenmaeker1Dits1
de Bernaert De Fauconval1De Geest5De Mey2De Schouwer3Dommer2
De Beul2De Gent1De Meyer1De Schrijver1Doms1
De Bisschop1De Geyter2De Meyst2De Schutter1Donck1
De Blander1De Gols2De Meyts1De Sitter2Dons1
De Bleser3De Graef2De Mol2De Smedt18Dooms2
De Block5De Grave2De Munter3De Smet11Dorne1
De Bock1De Greve1De Naeyer1De Somer1Doudan1
De Boeck13De Groof1De Neef1De Strooper1Dralandt1
De Bom2De Groote1De Nijn1De Swaef1Dresselers1
De Bondt1de Groote De Gosette1De Nil4De Taey1Droessaert1
De Bont5De Haes1De Noté1De Triest1Duerickx1
De Boot1De Hauwer2De Nul1De Valck4Duericx2
De Borger3De Hauwere8De Paep1De Velder1Duerinck3
De Braeckeleir1De Heegher1De Parmentier1De Veldere1--
De Braekeleer1De Herde1De Pauw4De Vidts1--
De Brandt1De Hertogh3De Peker1De Vilder1--
De Breucker2De Hertoghe1De Pelseneir1De Visscher4--