Item

Laatste update 28 jul 2017

Aantal gezinnen 145788
Gezinnen met meeste kinderen 21 Joannes Baptist Keppens en Joanna Catharina Jansegers
Aantal personen 414662