בעל עץ המשפחה: ‏ Jef Paredaens
בסיס נתונים זה נוצר באמצעות HuMo-gen, תוכנה גיניאלוגית חופשית.