man Phillippus Josephus Remes‏‎, zoon van Jacobus Remes en Elisabeth De Leer‏.
Geboren ‎ Antwerpen (SAA-PR.30/f°166)(A)

TEXT:PR-Antw(St.Jacob)-D:06.05.1758:boek 30.f°166.
Philippus Remes.
Zn.van Jacobus en Elisabeth Dorothea De Leir.
Doopget:Philippus Remes en Joanna Catharina Vandewerf.
, gedoopt ‎6 mei 1758 Antw., St.Jacobs, overleden ‎26 nov 1841 Antwerpen (2009)(A)

TEXT:BS-Antw-O-27.11.1841-2009(A)-RAA:0.682.971
overleden:
Philippus Josephus Remes,huisschilder,oud 83j.6mnd.en 20d.
geb te Antw,wonende S4-443.
overl in het burgerlijk gasthuis op 26 nov.om 4u 's morgens.
Wedn van Joanna Maria Filet en van Maria Agnes Bidault.
Zn van wijlen Jacobus Remes en van wijlen Elisabeth Dorothea De Leer.
aangevers:
Joannesc Petrus Josephus Van Laer,36j,huisbezorger.
Petrus De Roy,46j,herbergier,bode gemeentehuis.
‎, ongeveer 83 jaar. Woonplaatsen: ‎26 okt 1814 wedn , RFN 9362, ‎26 nov 1841 wedn , RFN 9363

Gehuwd Getuige:
Getuige:
ORDI
DATE 15 SEP 1788
PLAC Antw., St.Joris
(SAA-PR.261/180(A)

TEXT:PR-Antw(St.Joris)-H:15.7b.1788:boek 261.f°180.
m:Philippus Josephus Remes,ex St.Jacob,31j.
v:Joanna Maria Fillet,ex St.Joris,24j.
getuigen:Jacobi Remes,patre en Michaeli Josepho Brackeniers
met:

woman Joanna Maria Filet‏‎
Gedoopt ‎± 1764 Antw., St.Joris, overleden ‎1795
------------------------------------------------------------------------
TEXT:14 Meert 1795
Heden aanveert de twee wettige kinderen van Philippus Josephus
Remes en Marie Joanne Fillet, om reden de moeder overleden is den _____.
Abraham Philippus Josephus,gedoopt in St.Joris 2 Augusti 1793
(als f°v° d:b f° 482)
Anne Catherine gedoopt in idem 19 february 1791.
(Besteed als N.DIV f°473)
------------------------------------------------------------------------
‎, ongeveer 31 jaar

Kinderen:

1.
man Jacobus Josephus Remes‏
Geboren ‎ Antwerpen (SAA-PR.10)(A)

TEXT:PR-Antw(St.Joris)-D:23.9b.1789:boek 10(A)
Jacobus Josephus Remes.
Zn.van Philippus Josephus,32j.ex St.jacob en
Maria ...Filet,32j,ex St.Joris.
Doopget:Jacobus Remes en Adriana Theresia Filet.
, gedoopt ‎23 nov 1789 Antw., St.Joris, overleden ‎26 nov 1815 Antwerpen (1925)(A)

TEXT:BS-Antw-O-26.11.1815:1925-RAA:0.682.961.
overleden:
Jacques Joseph Remes,peintre en meubles,oud 26j.en 5 weken.geb.te Antw.
en wonende S4-2671.aldaar overleden op 23 dec.om 9u.'s avonds.
Echtg.van Jeanne Cornelia Kegellaers.
Zn.van Philippe Joseph,peintre en meubles,oud 57j.wonende S4-370.
en van wijlen Marie Fillet.
Aangevers :
De genoemde vader en Francois Adrien Verbert,tailleur,oud 54j,
geen verwante/overl.
‎, ongeveer 26 jaar. Woonplaats: ‎26 nov 1815 m , RFN 9933
2.
woman Maria-Elisabeth Remes‏
Geboren ‎ Antwerpen (SAA-PR.154)(A)TEXT:PR-Antw(St.Joris)-D:06.07.1791:boek 154.
Maria Elisabeth Remes.
Dr.van Philippus Josephus,33j.ex St.Jacobs en Maria Filet,33j.St.Joris.
Doopget:Antonius Geerts en Elisabeth Dorothea De Leer.
TEXT:Archief ocmw Antwerpen:Boek KBL
14 meert 1795
op heden aanveert de twee wettige kinderen van Philippus Josephus Remes
en Marie Joanne Fillet, om reden de moeder overleden is den _____.
Abraham Philippus Josephus,gedoopt in St.Joris 2 Augusti 1793
(als f°v° d:b f° 482)
Anne Catherine gedoopt in idem 19february 1791(Besteed als N.DIV f°473)
TEXT:Archief ocmw Antwerpen:Boek KH 1023
19 febr 1796
op heden besteed Jacobus Josephus Remes,gedoopt in St.Joris 31.8b.1790
als KBL f°444 bij Joannes Baptist Moons ende Anna Catharina De Graef
tot Lier in de Antwerpschestraat a rato van F 24-'s jaers
30.7b.1796:
heden naer het vondelingen huijs om redens dit kind seer slegt was.
8b.1796: heden aen de ouders wedergegeven en met de selve accoord
gemaeckt voor 2 jaere te sulle betaelen f.20.13 's jaers_.....te
betaelen maer sonder kleederen..
, gedoopt ‎6 jul 1791 Antw., St.Joris, overleden ‎30 jan 1857 (232)(A)

TEXT:BS-Antw-O-02.02.1857-232(A)-RAA:0.682.978.
overleden:
Maria Elisabeth Remes,oud 65j.6mnd.en 24d.zonder beroep,geb.te Antw.
wonende Breedestr.22-S4 en daar overl.op 30 jan. om 11u.'s avonds.
wed.van Laurentius Hermans.
dr.van wijlen Philippus Josephus Remes en van wijlen Maria Filet.
aangevers:
Joannes Baptist Hermans,oud 39j.zn./overl.
Henricus Boddin,oud 40j.schoonzn./overl.
‎, ongeveer 65 jaar. Woonplaats: ‎2 feb 1857 wed , RFN 9939
3.
unknown Abraham Philippus Josephus Remes‏‎
Geboren ‎ Antwerpen (SAA-PR.155)(A)TEXT:PR-Antw(St.Joris)-D:22.08.1793:boek 155.
Abraham Philippus Josephus Remes.
Philippus Josephus,37j.ex St.Jacob,Rossier en
Maria Joanna Filet,37j.St.Joris.
Doopget:Abraham Jacobus Noeninckx en Maria Eliabeth Remes.
TEXT:Archief ocmw Antwerpen:Boek KBL
14 meert 1795
op heden aanveert de twee wettige kinderen van Philippus Josephus Remes
en Marie Joanne Fillet, om reden de moeder overleden is den _____.
Abraham Philippus Josephus,gedoopt in St.Joris 2 Augusti 1793
(als f°v° d:b f° 482)
Anne Catherine gedoopt in idem 19february 1791
(Besteed als N.DIV f°473)
TEXT:Archief ocmw Antwerpen:Besteedboek 1781 -1800
30 meert 1795
Op heden besteed Abraham Philippus Josephus Remes, gedoopt in St.Joris
22 augusti 1793 als KBL f°444 bij Joannes Van Wesemael ende Anna
Elisabeth Sleets tot Kessel op de pronckste voor 30 guldens s'jaers tevoorsien ende te verminderen naer gewoonte
16.7b.1801:
Abraham Remes is aen de moeder wedergegeeven de welke de verzieninggerestitueert heeft.
(verder zijn alle kosten voor kleding en kost vermeld)
, gedoopt ‎22 aug 1793 Antw., St.Joris, overleden ‎12 dec 1803 Antwerpen (348)(A)

TEXT:BS-Antw-over:14.12.1803:akte 348(A)-RAA:0.682.953
22 Brumaire An 12
Oud 11jaar
Overl op 20 Brummaire
overleden:
Philippe Joseph Rimes,overl.op 20 dezer,om 5.30u in zijn woning teAntw,rue Large,S4 - 723,oud 11j,geb.te Antw.
Zn.van Philippe Joseph Rimes,oud 44j,meubelschilder, en de vrouw AnneMarie Filette,beide alhier wonende.
aangevers:
Philippe Joseph Rimes,vader/overl.
Francois Jacques Van Eetvelt,oud 28j,wonende rueLarge,S4-723,bekende/overl.
‎, ongeveer 10 jaar
4.
woman Anna Catharina Joanna Remes‏
Geboren ‎ Antwerpen (SAA-PR.155)(A)

TEXT:PR-Antw(St.Joris)-D:22.08.1793:boek 155.
Anna Catharina Joanna Remes.
Dr.van Philippus Josephus,37j.ex St.Jacob,Rossier,
junctorium in hoc en Anna Marie Filet,37j.St.Joris.
Doopget:Joannes Baptist Wouters en Anna Catharina Remes.
, gedoopt ‎19 feb 1795 Antw., St.Joris, overleden ‎17 mei 1853 Antwerpen (955)(A)

TEXT:BS-Antw-O-19.05.1853-955(A) RAA: 0.682.976.
overleden:
Anna Catharina Joanna Remes,oud 51j.2mnd.en 28d.geb.te Antw.
wonende S4-404.en daar op 17 mei om 5u.'s namiddags overleden.
Wed.van Joannes Josephus Balthazar Mortelmans.
dr.van wijlen Philippus Josephus Remes en van
wijlen Anna Maria Filet.
aangevers:
Joannes Geens,kleermaker,oud 28j.schoonzn./overl.
Felix Mortelmans,huisschilder,oud 27j.zn./overl.
‎, ongeveer 58 jaar. Beroepen: RFN 9950, strijkster RFN 9950
QUAY 3
. Woonplaats: ‎17 mei 1853 wed , RFN 9951

Gezins gebeurtenissen

2e huwelijk
man Phillippus Josephus Remes‏‎, zoon van Jacobus Remes en Elisabeth De Leer‏.

Gehuwd Getuige:
Getuige:
ORDI
DATE 8 MAY 1796
(PR.261/231)(A)

-----------------------------------------------------------------------
TEXT:PR-H-Antw(St.Joris)-08.05.1796:boek 261.f°231.
m:Philippus Josephus Remes,38j.ex St.Jacob,
Viduus Joanna Maria Fillet.
V:Maria Agnes Bidould.
getuigen:Joannes Heineman en Jacobo Remes.
------------------------------------------------------------------------
met:

woman Maria Agnes Bidould‏‎
Geboren ‎ Antwerpen, gedoopt ‎± 1751 Antw. (O.L.Vr), overleden ‎voor nov 1841‎

Gezins gebeurtenissen