Volkstelling BOOM anno 1693

De Boomse kerk anno 1720 met voor de kerk de Boomse schandpaal

jef paredaens”

“terug naar homepage”

“alfabetisch register”

De volkstelling van 1693 werd afgekondigd bij een plakkaat van 7 november 1693.

Wy pastoir, drossaert, schouteth, meyer, borgemeesters, schepenen en de secretaris der bance ende Heerlykheyt van Boom, verclaere onder eede die wy gepresteert hebben in 't aen comen van ons office ghedaen te hebben sodaenigh neerstig onderzoek als ons mogelijck is gheweest, van alle die vaste innewoonders van dese onse voorgheschreven Heerlijkheyt van wat dese ouderdom, staete ofte conditien der selve mochten wesen, ingevolghe van Syne Majesteyts placcaeten van den Sevensten Novembrius Sestienhondert dreyen neghentich, ende alhier bevonde te hebbe alle persoonen hier onder uytgedruckt by

inden eerste den eerweerdighen heer Cornelius Van den Abeele, omtrent 33 jaar, pastoir alhier, met syne moeder Joanna Van Grootkint 63 jaar ende syne meysse Margerite Harts, 33 jaar.

Volgen dan met hun gezin, en eventuele knechten, meiden of andere inwonende personen.

Peeter Boschart, heer van Boom

François Boschart, drossaert

Antoni Beauclercq, meier

Jan kinie, schepen, pachter

Peter Maes, schepen, steenbakker

François Addiers, schepen, pachter

Cornelis Verschueren, schepen, bakker

Michiel Pirions, schepen, schepen, schipper

Geeraard De Bruyn, borgemeester, steenbakker

Jan Van Reeth, borgemeester, steenbakker

Jan Mampaey, borgemeester, kleermaker

Gillis Van Put, borgemeester, steenbakker

enz …

Om de opzoekingen te vereenvoudigen werden al de huisgezinnen alfabetisch geklasseerd gevolgd door een alfabetisch klassement van alle inwoners van Boom, aantal gezinnen, beroepen enz… .

 

Volkstelling Boom 1693 Gezinnen

Addiers François, pachter & schepen, 46 jaar
x Somers Catharina, 46 jaar

Van Camp Gommaer, 20 jaar, knecht
Asselberghs Catharina, 24 jaar, meysse
Axeris Maria, 14 jaar, meysse

 

Andries François, 33 jaar, smid
x Van Breedam Joanna, 25 jaar

Van Breedam Hendrik François, 33 jaar, broer

 

Apers Philips, 29 jaar, handwerker
x Steylaerts Adriana

 

Asselberghs Cornelis, 28 jaar, steenbakker
x Vermeiren Elisabeth, 27 jaar, wed. van Gillis Van Reeth


Antoni, 11 jaar
Barbara, 8 jaar
Gillis, 5 jaar
Petronilla, 3 jaar
Hendrik, 2 jaar

Roeffs Gommareyncke, 18 jaar, meysse
Van Reeth Peeter, 24 jaar, knecht 

 

Asselberghs Jan, 29 jaar, handwerker
x Van Rompaey Petronelle, 27 jaar

 

 

Bal Anna, 46 jaar, wed. Jan Coveliers, "brouweresse" (bierbrouwster)

Coveliers Jennekke, 24 jaar
Coveliers Cornelis, 20 jaar
Coveliers Catherina, 17 jaar

 

Beauclercq Antoni, Meyer te Boom, 38 jaar
x Hardier Maria Margrite, 34 jaar

Guilliam Franciscus, 4 jaar
Maria Petronella, 2 jaar
Maria Joanna, "insgelyck een dracht", (tweeling)


Van Eversel Joanna, 28 jaar, meysse
Verstraeten Joanna, 17 jaar, meysse

 

Beuckeleers Martinus, 48 jaar, handwerker
Schillemans Carharina, 50 jaar, Wed. Van der Vliedt

Van der Vliedt Guilliam, 15 jaar (zv. Catharina Schillemans)

 

Boelpaap Jan, 52 jaar, schipper
x Peeters Jennekke, 52 jaar


Jan, 18 jaar
Antoni, 15 jaar

 

Bogaerts Bartholomeus, 29 jaar handwerker
x Van Goethem Adriana, 28 jaar

Anna, 5 jaar
Catharina, 3 jaar

 

Bosschart Francois, Drossaert & Schout te Boom, 37 jaar
x Martyns Catherina, "syne vrouw", 31 jaar

Cornelius, 22 jaar
Joannes Philippus, 2 jaar

Pirions Elisabeth, 28 jaar, meysse

 

Bosschart Giellielmus Petrus, heer van Boom, oud 36 jaar

Bouton Maria Catharina "syne compaigne" oud omtrent 40 jaar

Joannes Jacobus , 1 jaar
Michiel, 4 jaar
Petrus, 3 jaar

Coens Jacobus, 28 jaar, knecht
Geens Maria, 30 jaar, meysse

 

Briets Adriaen, 26 jaar, handwerker

Briets Hendrik, 24 jaar, arm

Briets Peeter, 60 jaar, handwerker

N …….. Anna, 60 jaar, huisvrouw

 

Bulens Jan, 27 jaar, handwerker

Bulens Merten, 13 jaar, arm

Bulens Margerite, 10 jaar, arm

Butens Jan, 54 jaar, handwerker
x Pillegro Jacqomeyne, 50 jaar

Guiliam, 20 jaar
Anna, 17 jaar
Elisabeth, 15 jaar
Cornelia, 10 jaar

 

Cal Geeraart, 32 jaar
x Bulens Petronella, 38 jaar

Peeter, 11 jaar
Guiliam, 9 jaar
Maria, 7 jaar
Anna, 3 jaar

 

Cal Guilliam, 28 jaar, handwerker
x Peeters Joanna, 27 jaar

Hendrik, 4 jaar
Maria, 2 jaar

 

Cieris Hendrik, 24 jaar, schipmaecker
x De Bock Elisabeth, 23 jaar

Catharina, 1 jaar

 

Cools Michiel, 42 jaar, wever
x Verbruggen Anna, 42 jaar

Peeter, 8 jaar
Joanna, 6 jaar
Joos, 4 jaar

 

Cop Adriaan, 25 jaar, handwerker
x Coeckelberghs Joanna, 26 jaar

Cornelis, 10 maand

 

Cop Catharina, 40 jaar, wed. Andries Clement

Clement Jan, 9 jaar
Clement François, 3 jaar

 

Cop Cornelis, 26 jaar, steenbakker
x Van Reeth Catharina, 24 jaar

Elisabeth, 2 jaar

Cop Guiliaùm, knecht

Tuellens Catharina, 22 jaar, meysse

 

Cop Peeter, 40 jaar handwerker
Cop Barbara, 26 jaar

 

Coveliers Cornelis, 78 jaar, handwerker
x Plaugers Anna, 55 jaar

Michiel, 17 jaar

 

Crauwels Peeter, 54 jaar, handwerker
x Wegeleiers Magdalena, 53 jaar

Joanna, 19 jaar

 

Daems Catlyne, 47 jaar, wed. Gaspar Van den Berghe, "Coopvrouwe van calveren"

Jan, 20 jaar
Magdalena, 17 jaar
Barbara, 15 jaar
Petronella, 10 jaar

 

De Bruyn Anna, 53 jaar, wed. Gillis Beeckmans

Andries, 26 jaar
Jacques, 24 jaar
Franchois, 17 jaar
Gillis, 13 jaar

 

De Bruyn Adriaen, 30 jaar, steenbakker
x Kennis Anna, 30 jaar

Peeter, 2 jaar

 

De Bruyn Adrianus, 30 jaar, steenbakker 
x De Brié Josina, 26 jaar

Peeter, 6 jaar

Vereycken Peeter, 16 jaar, knecht

 

De Bruyn Catharina, 57 jaar, wed. Jan Selleslagh, steenbakker

Jan, 25 jaar
Maria,17 jaar
Anthoni, 13 jaar

 

De Bruyn Geeraard, 39 jaar, steenbakker & borger
x Van der Vliedt Anna, 33 jaar

Andries, 11 jaar
Jan, 8 jaar
Catharina, 5 jaar
Jacobus, 2 jaar

Teullens Elisabeth, 22 jaar meysse

 

De Bruyn Jacobus, 38 jaar, steenbakker
x Spillemaeckers Barbara, 33 jaar

Anna Maria 12 jaar
Peeter, 10 jaar
Catharina Theresia, 8 jaar
Elisabeth, 6 jaar
Adriaen, 4 jaar
Alexander, 18 maendt

 

De Bruyn Jan, 44 jaar, steenbakker
x Van der Vliedt Maria, 29 jaar

Jan, 7 jaar
Peeter, 6 jaar
Guiliam, 2 maendt

De Bruyn Elisabeth, 21 jaar, meysse

 

De Bruyn Maria, 50jaar, wed. Jacques Dieleweyns

Catherina, 21 jaar
Jacquemeyne, 13 jaar

 

De Coen Huybrecht, 53 jaar, herberghier 
x Leemens Margeretha, 57 jaar

Anna, 24 jaar
Elisabeth, 23 jaar
Matthijs, 16 jaar

 

De Herdt Cornelis, 34 jaar, pachter & schepen 
x Janssens Carharina, 25 jaar

Jan, 10 maendt


Van de Wauwer Peeter, 24 jaar, knecht
Van de Wauwer Michiel, 21 jaar, knecht
Crauwels Maria, 17 jaar, meysse

 

De Heyder Mathijs, 64 jaar, wever, arm
x Hertogh Maria, 45 jaar

Joos, 18 jaar
Adriaen, 11 jaar
Jan, 4 jaar
Clara, ½ jaar

 

Guilliam De Jonghe, 24 jaar, jongman

 

De Jonghe Peeter, 34 jaar, notaris & procureur

 

De Laet Peeter, 68 jaar, handwerker
x Calluy Joanna, 56 jaar

Catharina, 23 jaar
…… Guiliam, 15 jaar, arm

 

De Maeyer Peeter, 33 jaar, handwerker
x Van Reeth Seykke, 28 jaar

Jan, 2 jaar
Gillis, 14 dagen

 

De Mol Nicolaes, 40 jaar, schipper & brouwer
x Spillemaeckers Elisabeth, 50 jaar, wed. Jan Ceulemans & Bogaerts

Petronella, 22 jaar
Catharina, 17 jaar
Peeter, 13 jaar
Guiliam, 11 jaar
Jan, 6 jaar
Anna Catharina, 5 jaar

 

De Proost Barbara, 37 jaar, wed. Jan Apers

Maria, 12 jaar

 

De Prost Laureys, 33 jaar, "cuyper" (tonnenmaker)
x Roets Maria, 27 jaar

Anna Catharina, 8 jaar
Peeter, 6 jaar
Adriana, 4 jaar
Joanna Franchoise, 2 jaar

 

De Vos Jacomeyne, 50 jaar wed. Michiel Cremer

 

De Wachter Adriaen, 48 jaar, handwerker

 

De Wachter Jan, 33 jaar, handwerker
x De Wit Anna, 42 jaar

Gilliam 2 jaar

 

Dens Adriaan, 32 jaar, steenbakker
X Spillemaeckers Emerantia, 44 jaar, wed. Jan Pauwels

Guilliam, 22 jaar
Anna, 20 jaar
Elisabeth, 19 jaar
Catharina, 17 jaar
Jan Baptist, 13 jaar
François, 5 jaar
Peeter, 3 jaar
Antoni, 2 jaar

 

Dens Adriaen, 37 jaar steenbakker
x Peeters Anna, 35 jaar

Elisabeth 10 jaar
Peeter 8 jaar
Guiliam 6 jaar
Jan Baptist 4 jaar
Maria-Theresia 1 jaar

Struyff Joanna, 20 jaar, meysse

 

Dens Peeter, 34 jaar, steenbakker
x Van Reeth Catharina, 29 jaar

Andries, 7 jaar
Anna, 5 maendt


Van den Bril Adriana, 18 jaar, meysse

 

Dieleweyns Matthijs, 40 jaar,

Margriet
, 8 jaar
Guiliam, 7 jaar
Engelbertus, 7 jaar
Gilbertus, 6 jaar

 

Eliaerts Peeter, 40 jaar, schoolmeester
x Van de Wiel Adriana, 42 jaar

Catharina, 11 jaar
Anna, 7 jaar
Joanna maria, 6 jaar
Clara, 4 jaar

 

Hallemans Antoni, 54 jaar, schipmaecker, arm
x Scheers Maria, 37 jaar

Maria Anna, 7 jaar
Antoni, 5 jaar
Geeraerd, 3 jaar
Adriana, 5 weken

 

Haverhals Peeter, 27 jaar, steenbakker
x Franckaert Joanna, 23 jaar

Catharina, 3 jaar
Joannes, 2 jaar

 

Hellemans Gommaer, 48 jaar, handwerker 
x Clemens Maria, 47 jaar

Adriaan, 22 jaar
Gillis, 13 jaar
Anna, 10 jaar
Magdalena, 6 jaar

 

Hellemans Jan, 40 jaar, handwerker
x Van de Wauwer Catharina, 33 jaar

Jan, 6 jaar
Catharina, 2 jaar

 

Hertmans Catherina, 61 jaar, wed. Andries Van Onckelen

Jan, 29 jaar
Peeter, 27 jaar
Andries, 24 jaar
Joannes, 20 jaar

 

Huygele Cornelis, 33 jaar, Pachter
x Verelst Joanna, 45 jaar, wed. Clement Steylaerts

Joanna, 18 jaar

Steylaerts Jacques, 50 jaar, knecht
Dom Maria, 12 jaar meysse

 

Kennes Jacques, 30 jaar, handwerker
x Haverhals Joanna, 30 jaar

Catharina, 7 jaar
Petronella, 4 jaar

Spillemaeckers ……, 80 jaar, arm

 

Kennes Magdalena, 55 jaar, wed. Sebastiaen Teullens

Adriana, 36 jaar
Michiel, 24 jaar
Adriaen; 19 jaar
Emerantia, 16 jaar

 

Kinie Jan, pachter & schepen, 69 jaar
x Van Gucht Joanna, 65 jaar

Jan 36 jaar
Kinie Joanna Catharina, "der jonghe Jans dochter", 6 jaar

De Vos Michiel, 28 jaar, knecht
Van Dam Franciscus, 21 jaar, knecht
Hellemans Peeter, 18 jaar, knecht
Verhasselt Anthoni, 18 jaar, knecht
Weghe Peeter, 17 jaar, knecht

Lucas Barholomeus, 19 jaar

 

Maes Peter, 60 jaar, steenbakker & schepen 
x Huygels Catharina, 42 jaar

Catharina Petronella, 12 jaar
Cornelis ,
9 jaar
Jan, 4 jaar
Carolus, 1 jaar

De Wachter Adriaan, 24 jaar, knecht
Cox Anna, 30 jaar, meysse

 

Mampaey Adrianus, 33 jaar, handwerker, arm
x Verstrepen Catharina, 33 jaar

Peeter, 3 jaar
Jacobus, 3 maendt

 

Mampaey Cornelis, 25 jaar, handwerker, arm
x Van Boom Christina, 30 jaar

Ludovicus, 2 jaar

 

Mampaey Jacobus, 23 jaar, handwerker, arm
x Teullens Francesca, 30 jaar

Catharina, 3 maendt

 

Mampaey Jacobus, 66 jaar, handwerker
x Wauters Elisabeth, 64 jaar

Peeter, 19 jaar

 

Mampaey Jan, 50 jaar, kleermaker & borger
x Apers Elisabeth, 40 jaar

Petronella, 15 jaar
Catharina, 13 jaar
François, 11 jaar
Barbara, 9 jaar
Emerantia, 4 jaar

 

Mampaey Marcus, 28 jaar, handwerker, arm
x Vervliedt Maria, 26 jaar

Peeter, 6 jaar
Jan, 4 jaar

 

Mampaey Peeter, 36 jaar, officier
x Puttemans Catharina, 32 jaar

Elisabeth, 4 jaar
Joanna Maria, 3 jaar
Maria, 3 maendt

 

Martens Huybrecht, 64 jaar, chirurgyn
x Rougouts Margriete, 60 jaar

Rouguots Helena, 54 jaar

Rougouts (dochter van Helena), 21 jaar


Convent Arnout, 20 jaar, knecht
N……… Jan, 8 jaar, arme jongen
Andriessens Steven, 4 jaar, arme jongen

 

Martinus De ……. , 36 jaar, wed. Anna De Bruyn, schepmaecker

Jan, 4 jaar

 

Mertens Cornelis, 33 jaar, schipper 
x Puttemans Elisabeth, 30 jaar

Jan, 9 jaar
Guilliam, 5 jaar
Gillis, 3 jaar
Maria 3 maendt

Mertens Lieven, 23 jaar knecht

 

Mertens Peeter, 45 jaar, handwerker 
x Wauters Magdalena, 43 jaar

Peeter, 13 jaar
Anna, 11 jaar
Joanna, 7 jaar
Rombout, 5 jaar

 

Miers Peeter, 34 jaar, handwerker
x Vermeulen Elisabeth, 36 jaar

Maria, 9 jaar
Jan, 6 jaar
Peeter, 3 jaar

 

Montigny Jan, 60 jaar, arm
x Reynders Louise, 56 jaar

Vallet Maria Anna, 9 jaar

 

N…….. Barholomeus, 28 jaar

 

Naegels Guiliam, 35 jaar, handwerker 
x Clement Cornelia, 27 jaar

Philips, 4 jaar
Anna 1 jaar

Clement Peeter, 18 jaar, knecht

 

Overmans Laureys, 60 jaar, arm
x Mampaey Joanna, 60 jaar, zijn huisvrouw, arm

Overmans Emerantia, 25 jaar, arm
Overmans Catharina 23 jaar, arm

 

Pareys Michiel, 52 jaar, schepmaker
x Volckerickx Elisabeth, 41 jaar

Gillis, 16 jaar
Jan Baptist, 13 jaar
Anna Catharina, 6 jaar
Michiel, 3 jaar
Peeter, 3 maendt

De …… Peeter, 19 jaar, knecht
Lesselet Joanna, 19 jaar, meid

 

Parys Joanna, 33 jaar

Parys Michiel, 6 jaar
Parys Jan, 5 jaar

De Smet Cornelis, 15 jaar, knecht

 

Peeters Antoni, 44 jaar, schoenmaker
x Thijs Joanna, 32 jaar

Jan, 8 jaar
François, 7 jaar
Gillis, 6 jaar
Peeter, 4 jaar
Jan Anthoni, 2 maendt
…… Anna, 16 jaar, [arm]

 

Peeters Elisabeth, 36 jaar, wed. Jan Cop, steenbakker

Maria 13 jaar
Elisabeth, 11 jaar
Jan, 8 jaar
Joanna, 6 jaar

Vermeulen Peeter, 26 jaar,
 knecht

 

Peeters François, 40 jaar, handwerker, arm
x Anna Thijs, 37 jaar

Catharina, 13 jaar
Jan, 10 jaar
François, 8 jaar
Jennekke, 5 jaar
Gillis, 3 jaar

 

Peeters Hendrik, 50 jaar, handwerker, arm

Andries, 18 jaar
Joanna, 15 jaar
Martinus, 11 jaar

 

Peeters Peeter,40 jaar, schipper

Maria, 12 jaar
Peeter, 7 jaar
Elisabeth, 5 jaar
Catharina, 4 jaar
Gillis, 3 jaar

 

Pillegro Guiliam, 53jaar, schoenlapper
x Maes Jennekke

Jennekke, 14 jaar

 

Pirions Andreas, 53 jaar, steenbakker

Jan, 19 jaar

Van Gierle Cornelia, 17 jaar,
 meysse

 

Pirions Jan, 32 jaar, handwerker

 

Pirions Michiel, 42 jaar, schipper & schepen
x Lemmens Anna, 50 jaar

Jan, 22 Jaar
Gillis, 19 jaar
Jacomyne, 16 jaar
Elisabeth, 13 jaar
Peeter, 10 jaar

 

Pirions Peeter, 40 jaar steenbakker
x Vervliedt Petronella

Elisabeth, kind.

Van der Vliedt Andries, 20 jaar, knecht

 

Possemiers Geeraart, 34 jaar, handwerker
x Van Onckelen Maria, 31 jaar

Peeter, 6 jaar
Andries, 4 jaar
Jan, 9 weken

 

Possemiers Peeter, 70 jaar
x Convents Catlyne, 70 jaar

 

Puttemans Augusteyn, 45 jaar, schoenmaker
x Steylaerts Joanna, 50 jaar

Jan, 12 jaar

 

Reens Catharina, 46 jaar, wed. Jan Haeghemans, arm

Haeghemans Anna, 17 jaar
Haeghemans Joanna, 15 jaar
Haeghemans Abraham, 13 jaar
Haeghemans Peeter, 10 jaar

 

Remael Bartholomeus, 80 jaar, handwerker, arm
x Van den Eynde Maria, 50 jaar

Amantus, 13 jaar

 

Reyniers Rombout, 36 jaar, arm
x Sloetmaeckers Anthonet, 35 jaar, zijn vrouw, arm

Andries, 9 jaar
Jan, 7 jaar

 

Roefs Jan, 50 jaar, handwerker
x Bal Joanna, 50 jaar

Jan, 16 jaar
Joanna, 13 jaar
Adriana, 9 jaar

 

Roelants Franchoys, 37 jaar, kleermaker
x Struyff Elisabeth, 37 jaar

Jenneke, 6 jaar
Jan, 4 jaar
Magdalena, 4 Jaar
Elisabeth, 5 weken

 

Roets Peeter, 65 jaar, brouwer
x Schillemans Maria, 60 jaar

Peeter, 30 jaar
Jacobus, 20 jaar
Elisabeth, 17 jaar

 

Schoeters Jan, 38 jaar, handwerker
x Beuckelaers Adriana, 38 jaar

Elisabeth, 13 jaar
Joanna, 14 jaar

Beuckelaers Joanna, 50 jaar

 

Scholiers Jan,37 jaar, metser
x Cools Barbara, 36jaar

Christoffel, 6 jaar
Marcus, 4 jaar
Elisabeth, 18 maendt

 

Scholiers Rutsaert, 60 jaar, arm

 

Schouvaerts Hendrik, 54 jaar handwerker
x Van de Velde Magdalena, 45 jaar

Peeter, 19 jaar
Gillis, 14 jaar
Maria, 12 jaar
Barbara, 11 jaar
Jan, 8 jaar
Joanna, 6 jaar
Michiel, 4 jaar

 

Se……ia Christina, 54 jaar

 

Seghers Peeter, 29 jaar, jongman

 

Segers Elisabeth, 41 jaar, wed. Jan Puttemans

Jacobus, 15 jaar
Elisabeth, 13 jaar

 

Selleslach Gillis, 31 jaar steenbakker
x Pirions Catharina, 23 jaar

De Bruyn Jan, 20 jaar, knecht

 

Selleslach Jacobus, 27 jaar, steenbakker
x Van der Vliedt Elisabeth, 22 jaar

Jan, 6 maendt

Storms Anna, 24 jaar, meysse
Verelst Peeter, 23 jaar, knecht

 

Selleslghs Guilliam, 53 jaar, steenbakker
x Naulaerts, 37 jaar

Joanna, 21 jaar
Gillis 15 jaar
Peeter, 10 jaar
Maria, 6 jaar
Elisabeth, 4 jaar
Petronella, 2 jaar

 

Seqester Maria, 42 jaar, wed. "van den Meyer, Van Gorcum"

Barbara, 16 jaar
Elodin, 14 jaar
Barbara, 12 jaar
Maria Anna, 10 jaar
Franchoyse, 8 jaar

 

Sloetmaeckers Catharina, 20 jaar

 

Sloetmaeckers Jan, 36 jaar, schipper
x Van Put Elisabeth, 28 jaar

Jacob, 7 jaar
Cornelis, 5 jaar

 

Smets Andries, 38 jaar, schipper, arm

Lemmens Joanna, 22 jaar

Jan 13 jaar
Catharina, 10 jaar
Huybrecht, 8 jaar
Andries, 6 jaar

 

Smets Marie, 50 jaar, wed Gerssementen, arm

Gerssementen Anna, 13 jaar (dochter van Maria Smets)

 

Smits Joos, 56 jaar, handwerker
x Taeyaerts Elisabeth, 54 jaar

Magdalena, 14 jaar
Petronella, 12 jaar
Joanna, 9 jaar
Barbara, 4 jaar

 

Somers Adriaen, 24 jaar,arm

Somers Maria, 27 jaar, arm

 

Somers Adriaan, 43 jaar, steenbakker
x Van de Wauwer Elisabeth, 41 jaar

Gommaer, 10 jaar
Danieel, 7 jaar
Maria, 4 jaar
Cornelis, 2 jaar

 

Somers Catharina, 67 jaar, wed. Cornelius Dens, steenbakker

Maria Dens, 24 jaar

De Wachter Joos, 25 jaar knecht

Somers François, 11 jaar, arm

 

Somers Gillis, 30 jaar, steenbakker
x Schuerweghs Elisabeth, 31 jaar

Jan, 7 jaar
Andries, 4 jaar
Adriaen, 7 maendt

Kennes Cornelis, 20 jaar, knecht
Wast Anna, 22 jaar, meysse

 

Somers Guiliam, 40 jaar, steenbakker
x Verhulst Elisabeth, 36 jaar

Anna, 13 jaar
Jan, 10 jaar
Peeter, 8 jaar
Franchoys, 4 jaar
Hendrik, 2 jaar

 

Spillemaeckers Adrianus, 30 jaar, steenbakker
x Verhaegen Elisabeth, 23 jaar

Van den Bogaert, 21 jaar, knecht

 

Spillemaeckers François, 28 jaar, steenbakker
x Van Cauwenberghe, 23 jaar

Boutens Gillis, 30 jaar, knecht
De Jonghe Cornelis, 18 jaar, knecht

 

Spillemaeckers Franchoys, Peterssone, 18 jaar
Schoeliers Peeter, 60 jaar, knecht

 

Spillemaeckers Guilliam, 45 jaar, steenbakker
x Vertommen Adriana, 42 jaar

Franchoys, 17 jaar
Anna, 14 jaar
Jan, 11 jaar
Elisabeth, 8 jaar
Giuliam, 6 jaar
Maria, 3 jaar

 

Spillemaeckers Guilliam Andriessone, 28 jaar
x De Bruyn Anna, 23 jaar

Spillemaeckers Jacobus, 33 jaar, jongman

Sloetmaeckers Maria, 23 jaar, meysse
Roefs Clara, 23 jaar, meysse

 

Spillemaeckers Jan, 27 jaar, handwerker
x Van Put Petronella, 25 jaar

Guilliam, 19 maendt
Spillemaeckers Peeter, 25 jaar jongman

 

Spillemaeckers Peeter, 48 jaar, coster
x Verreycken Jacomeyne, 43 jaar

Petronella 18 jaar
Jan, 14 jaar
Andries, 12 jaar
Peeter, 9 jaar
Guilliam, 7 jaar

 

Staessens François, 31 jaar, schipper
x Cop Catharina, 37 jaar

Jan, 7 jaar
Maria, 4 jaar
Catharina, 2 jaar

Storms Elisabeth, 16 jaar

 

Struyf Michiel, 27 jaar, schipper
x Segers Elisabeth, 26 jaar

Jacobus, 2 jaar
Peeter, ½ jaar

 

Taeyaerts Maria, 34 jaar, wed. +Peeter Struyf, , handwerker


Bal Laureys, 20 jaar knecht

Terwecoren Jan, 3 jaar

 

Teullens Marcus, 28 jaar
x Coveliers Catelijne, 34 jaar

Coveliers Adriaen, 7 jaar

Naegels Joanna, 15 dagen

Derdemaecker Joos, 23 jaar, smet

 

Thijs Adriana, 46 jaar, wed. Coveliers Merten, arm

Elisabeth, 20 jaar
Jan, 18 jaar
Peeter, 16 jaar
Catlijne, 14 jaar
Marie, 12 jaar

 

Thijs Jacques, 40 jaar handwerker
x De Groeff Anna, 40 jaar

Maria, 18 jaar
Elisabeth, 12 jaar

Thijs Peeter, 21 jaar, handwerker

Smets Catharina, 16 jaar, meysse

 

Van Bosstraeten Margrita, 40 jaar, wed. Franchios Hendricx

Anna, 14 jaar
Peeter, 9 jaar
Joanna, 7 jaar

 

Van Bosstraeten Peeter, 55 jaar, handwerker
x …… Christina, 50 jaar

Anna, 15 jaar
Magdalena, 9 jaar

 

Van Breedam Dominicus, 50 jaar meubelmaecker
x Lemmens Joanna, 50 jaar

Jan, 20 jaar
Michiel, 18 jaar
Helene, 14 jaar
Peeter, 12 jaar

 

Van Bulck Gijsbrecht, 65 jaar, handwerker
x Vinck Maria

Franchoys, 19 jaar

 

Van Bulck Gommaer, 34 jaar, handwerker
x Coeck Elisabeth, 33 jaar

Catharina, 6 jaar
Gillis, 4 jaar
Franchoys 4 maendt

 

Van Camp Adriaan, 64 jaar, handwerker
x Van Loock Elisabeth, 56 jaar

Jan, 26 jaar
Gillis, 22 jaar
Adriaen, 17 jaar
Joanna, 20 jaar

 

Van Dam François, 28 jaar, wever
x Vertommen Petronella, 40 jaar

Jan Baptist, 10 jaar
Maria Anna, 8 jaar
Maria Franchoise 3 jaar
Peeter franchois, 2 maendt

 

Van den Abeele Cornelis, omtrent 33 jaar, pastoor

Van Grootenkint Joanna, 63 jaar, zijn moeder

Harts Margerite, 33 jaar, meysse

 

Van den Anxt Peeter, 37 jaar handwerker
x Van Goethem Catharina

Maria, 5 jaar
Cornelis, 2 jaar

 

Van den Bergh Peeter, 34 jaar, smet
Walravens Clara, 23 jaar

Cremers michiel, 23 jaar

 

Van den Bril Guiliam, 40 jaar handwerker
x Butens Maria, 32 jaar

Hendrik, 10 jaar
Gillis, 6 jaar
Andries, 3 jaar

 

Van den Bril Andries, 43 jaar, steenbakker
Calluy Catharina, 22 jaar

Ernestus, 22 jaar
Andries, 17 jaar
Guilliam, 12 jaar

 

Van den Bril Cornelis, 54 jaar, handwerker
x Bogaerts Anna, 30 jaar

Peeter, 8 jaar
Bartholomeus, 5 jaar
Catharina, 4 jaar
Adriaen, 9 maendt

 

Van den Bulck Elisabeth, 36 jaar, wed. Peeter Wyckmans

Guilliam, 8 jaar

 

Van den Cloodt Jan, 19 jaar jongman

Van den Dries Jacobus, 16 jaar, arm

Van den Dries Gillis, 6 jaar,arm

Van der Vliedt Adriaen, 68 jaar steenbakker

Clemen Cornelis, 22 jaar, knecht

Struyff Joanna, 17 meysse

 

Van der Vliedt Jan, 37 jaar, schipper
x Haverhals, 35 jaar

Adriana, 6 jaar
Peeter, 3 jaar
Jan; 7 maendt

De Jonghe Gommaer, 17 jaar, knecht

 

Vervliedt (Van der Vliedt) Guilliam, 27 jaar, steenbakker
x Priems Joanna, 26 jaar

Andries (Van der vliedt), 4 jaar

Struyf Petronella, 18 jaar, meysse

 

Van Dyck Jacomyne, 90 jaar

Van Dyck Jan Willem, 25 jaar, jongman, schipper

Van Dijck Maria, 22 jaar, zuster van Jan Willem

 

Van Dyck Jan Willem, 48 jaar cleermaecker

Jan, 17 jaar
François, 15 jaar
Andriers, 13 jaar
Hendrik, 9 jaar
Christine, 7 jaar


…….. Elisabeth, meysse

 

Van Goethem Hendrik, 34 jaar, handwerker
x Haverhals Elisabeth, 44 jaar

Barbara, 15 jaar
Jan, 13 jaar
Joanna, 9 jaar
Jacobus, 7 jaar
Gillis, 4 jaar
Cornelius, 3 weken

 

Van Goethem Peeter, 74 jaar, handwerker, arm

Joanna, 24 jaar zijn dochter

 

Van Goethem Rochus, 34 jaar, handwerker
x Wilms Maria, 33 jaar

Catharina 10 jaar
Cornelis, 8 jaar
Anna, 6 jaar
Elisabeth, 5 Jaar
Maria, 4 jaar
Adriaen, 3 maendt

 

Van Hoeff Jan, 45 jaar, arm

Van Hoeff Giulliam, 13 jaar

 

Van Lindt François, 32 jaar, handwerker
x Huygelen Anna, 30 jaar

Adriaen, 6 jaar
Joanna, 4 jaar
Peeter, 1 jaar

 

Van Loock Maria, 45 jaar, wed Hallemans, arm

Hallemans Peeter, 17 jaar
Hallemans Carharina, 14 jaar
HallemansFranciscus, 12 jaar
Hallemans Joanna, 10 jaar
Hallemans Petronella, 7 jaar
Hallemans Anna, 3 jaar

 

Van Onckelen Guilliam, 34 jaar handwerker
x Somers Maria

- Elisabeth, 2 jaar

Petronelle N….. , 11 jaar

 

Van Onckelen Jan, 32 jaar, handwerker
x Asselberghs Maria, 28 jaar

Anna, 3 jaar
Peeter, 3 maendt

 

Van Onckelen, 80 jaar, arm

 

Van Put Catharina, 43 jaar, wed. Dielewijns, arm

Jan, 14 jaar
Petronella, 7 jaar

 

Van Put Carharina, 42 jaar, wed. Vincent Diellewijns

Jan, 14 jaar
Petronella, 10 jaar

 

Van Put Gillis, 67 jaar, steenbakker & borger
x Van Camp Magdalena, 63 jaar

Adriana, 20 jaar

 

Van Put Guilliam, 33 jaar, handwerker, arm
x De Wachter Anna, 36 jaar

Gillis, 10 jaar
Cornelis, 8 jaar
Guiliam, 3 jaar

 

Van Put Hendrik, 37 jaar, schipper
x Versommen Clara, 30 jaar

Adriana, 10 jaar
Joanna, 9 jaar
Anna, 5 jaar

 

Van Reeth Adriaan, 29 jaar, handwerker
x Asseberghs Anna, 33 jaar

Cornelia, 7 jaar
Gillis, 5 jaar
Maria, 2 jaar

 

Van Reeth Catharina, 63 jaar, wed. Jan Spillemaeckers

Gillis, 33 jaar
Elisabeth, 21 jaar

 

Van Reeth Gillis, 26 jaar, steenbakker
x Somers Joanna, 28 jaar

Guilliam, 5 jaar
Catharina, 2 jaar

 

Van Reeth Guilliam, 49 jaar, steenbakker
x Keyaerts Barbara, 49 jaar

Jan, 20 jaar
Anna, 17 jaar
François, 13 jaar
Guilliam, 10 jaar
Elisabeth, 7 jaar
Hendrik, 3 jaar

 

Van Reeth Guilliam, 30 jaar, handwerker, arm
x Haverhals Adriana, 27 jaar

Peeter, 2 jaar

 

Van Reeth Jan, 27 jaar, steenbakker & borger
x Van der Vliedt Maria Anna, 27 jaar

Adriaan, 5 jaar

Struyf Adriaaen, 21 jaar, knecht
Ven den Bergen Paulina, 25 jaar, meysse

 

Van Schipdael Susanna, 46 jaar, wed. Jan Van den Bossche

Sebastiaen, 29 jaar
Nicolaes, 28 jaar
Catharina, 10 jaar

 

Van Tongelre Catharina, 64 jaar, wed. Andries Haverhals, "werdinne" [herbergierster]

Van Walraven , 20 jaar, jonge dochter

 

Van Truyen Peeter, 45 jaar

Jan, 20 jaar
Elisabeth, 17 jaar
Catharina, 9 jaar

 

Van Zeebroeck Christoffel, 38 jaar, brouwer
x Beeckmans Adriana, 29 jaar

Jan Baptist Casteels, 11 jaar

 

Van Zoon Gillis, 34 jaar, schipper
x Asselberghs Magdalena, 24 jaar

Jan, 11 jaar
Peeter, 11 maendt

 

Venesoen Gillis, 46 jaar, schipmaecker
x Daems Cornelia, 44 jaar

Jaspar, 14 jaar
Amant 11 jaar
Catharina, 9 jaar
Anna, 7 jaar
Guiliam, 5 jaar
Peeter, 2 jaar

 

Venesoen Guiliam, 30 jaar, schipmaker
x Van der Veken Catharina, 24 jaar

Joanna, 2 jaar

 

Verbecken Peeter, 28 jaar, handwerker
Van Onckelen, 27 jaar

Jan, 1 jaar

 

Verhaegen Gomaer, 35 jaar, handwerker, arm
x Van Onckelen Cornelia, 35 jaar

Guilliam; 12 jaar
Peeter, 9 jaar

 

Verhaegen Martinus, 38 jaar, schipmaecker & herbergier
x De Bruyn Elisabeth, 41 jaar

Simon, 9 jaar
Jan, 6 jaar

 

Verheyen Jacques, 68 jaar, handwerker
x Dens Joanna, 65 jaar

Maria, 30 jaar
Elisabeth, 27 jaar

Kennie Elisabeth, 5 jaar
Kennie Jan 2 jaar

 

Verhoeven Joos, 71 jaar, wagenmaker
x Pirions Petronella, 50 jaar

Antoni, 29 jaar

Verhulst Hendrik, 14 jaar, knecht
Van den Broeck Peeter, 14 jaar

 

Verlinden Jan, 44 jaar, handwerker
x Mampaey Emerantia, 27 jaar

Jacques, 14 jaar
Anna, 7 jaar
Carel, 2 jaar

 

Vermeiren Jan, 24 jaar, seeldraeyer
x De Jonghe Catharina

 

Vermeiren Peeter, 60 jaar, seeldraeyer
x Vinck Jennekke, 50 jaar

Van Buyten François, 12 jaar knecht

 

Vermeulen Catlijne, 40 jaar, wed. Cornelius Struyf

Elisabeth, 12 jaar
Anna, 10 jaar

 

Verschueren Cornelis, 47 jaar, bakker & schepen
x Brughmans Margareta, 55 jaar

Anna, 20 jaar

Struyf Magdalena, 24 jaar, meysse

Lombaer Maria, 10 jaar inwonende

 

Verstrepen Guilliam, 32 jaar, handwerker, arm
x Verheyen Catharina, 29 jaar

Rochus, 14 jaar
Elisabeth, 11 jaar
Magdalena, 6 jaar
Joanna, 3 jaar
Petronella, 15 maendt

 

Vertommen Philips, 49 jaar, pachter
x Van den Brandt Catharina, 38 jaar

Gillis, 16 jaar
Maria, 13 jaar
Rombout, 11 jaar
Joanna, 9 jaar
Geeraard, 6 jaar
Anna, 4 jaar
Elisabeth, 1 jaar

 

Vinck Jan, 40 jaar, handwerker
x Mampaey Anna, 35 jaar

Maria, 10 jaar
Catharina, 8 jaar
Joanna, 6 jaar
Petronella, 4 jaar
Elisabeth, 1 jaar

 

Vinck Thomas, 35 jaar, seeldraeyer
x Van den Brandt Elisabeth, 30 jaar

Peeter, 7 jaar
Joanna, 2 jaar

 

Volckerix Josina, 43 jaar, wed. De Seuter, arm

Jaqomeyne, 10 jaar
Elisabeth, 6 jaar

 

Walthuysen Anna, 50jaar, wed. Gillis De Jonghe

Elisabeth, 16 jaar
Joanna, 13 jaar

 

Wils Jacques, 23 jaar
x Coveliers Emerantia, 26 jaar

 

Wils Peeter, 43jaar, handwerker arm
x Pauwels Maria, 42 jaar

Catharina, 15 jaar
Adriana, 14 jaar
Maria, 12 jaar
Anna, 8 jaar
Barbara, 6 jaar

 

Wynants Peeter, 34 jaar, timmerman
x Kennes Catharina, 36 jaar

Catharina, 11 jaar
Barbara, 6 jaar
Peeter, 1 jaar

 

“ bovenkant documunt”

ALFABETISCH REGISTER BOOM 1693

Addiers François, pachter & schepen, 46 jaar

Andries François, 33 jaar, smid

Andriessens Steven, 4 jaar, arme jongen

Apers Elisabeth, 40 jaar

Apers Maria, 12 jaar

Apers Philips, 29 jaar, handwerker

Asseberghs Anna, 33 jaar

Asselberghs Antoni, 11 jaar

Asselberghs Barbara, 8 jaar

Asselberghs Catharina, 24 jaar, meysse

Asselberghs Cornelis, 28 jaar, steenbakker

Asselberghs Gillis, 5 jaar

Asselberghs Hendrik, 2 jaar

Asselberghs Jan, 29 jaar, handwerker

Asselberghs Magdalena, 24 jaar

Asselberghs Maria, 28 jaar

Asselberghs Petronilla, 3 jaar

Axeris Maria, 14 jaar, meysse

Bal Anna, 46 jaar, wed. Jan Coveliers, "brouweresse" (bierbrouwster)

Bal Joanna, 50 jaar

Bal Laureys, 20 jaar knecht

Beauclercq Antoni, Meyer te Boom, 38 jaar

Beauclercq Guilliam Franciccus, 4 jaar

Beauclercq Maria Joanna, "insgelyck een dracht", (tweeling)

Beauclercq Maria Petronella, 2 jaar

Beeckmans Adriana, 29 jaar

Beeckmans Andries, 26 jaar,

Beeckmans Franchois, 17 jaar

Beeckmans Gillis, 13 jaar

Beeckmans Jacques, 24 jaar

Beuckelaers Adriana, 38 jaar

Beuckelaers Joanna, 50 jaar

Beuckeleers Martinus, 18 jaar, handwerker

Boelpaap Antoni, 15 jaar

Boelpaap Jan, 18 jaar

Boelpaap Jan, 52 jaar, schipper

Bogaerts Anna, 30 jaar

Bogaerts Anna, 5 jaar

Bogaerts Bartholomeus, 29 jaar handwerker

Bogaerts Catharina, 3 jaar

Bogaerts Guiliam, 11 jaar

Bogaerts Peeter, 13 jaar

Bosschart Cornelius, 22 jaar

Bosschart Francois, Drossaert & Schout te Boom, 37 jaar

Bosschart Giellielmus Petrus, heer van Boom, oud 36 jaar

Bosschart Joannes Jacobus , 1 jaar

Bosschart Joannes Philippus, 2 jaar

Bosschart Michiel, 4 jaar

Bosschart Petrus, 3 jaar

Boutens Gillis, 30 jaar, knecht

Bouton Maria Catharina oud omtrent 40 jaar

Briets Adriaen, 26 jaar, handwerker

Briets Hendrik, 24 jaar, arm

Briets Peeter, 60 jaar, handwerker

Brughmans Margareta, 55 jaar

Bulens Jan, 27 jaar, handwerker

Bulens Margerite, 10 jaar, arm

Bulens Merten, 13 jaar, arm

Bulens Petronella, 38 jaar

Butens Anna, 17 jaar

Butens Cornelia, 10 jaar

Butens Elisabeth, 15 jaar

Butens Guiliam, 20 jaar

Butens Jan, 54 jaar, handwerker

Butens Maria, 32 jaar

Cal Anna, 3 jaar

Cal Guilliam, 28 jaar, handwerker

Cal Hendrik, 4 jaar

Cal Maria, 2 jaar

Calluy Catharina, 22 jaar

Calluy Joanna, 56 jaar

Casteels Jan Baptist, 11 jaar

Ceulemans Catharina, 17 jaar

Ceulemans Petronella, 22 jaar

Cieris Catharina, 1 jaar

Cieris Hendrik, 24 jaar, schipmaecker

Clemen Cornelis, 22 jaar, knecht

Clemens Maria, 47 jaar

Clement Cornelia, 27 jaar

Clement François, 3 jaar

Clement Jan, 9 jaar

Clement Peeter, 18 jaar, knecht

Coeck Elisabeth, 33 jaar

Coeckelberghs Joanna, 26 jaar

Coens Jacobus, 28 jaar, knecht

Convent Arnout, 20 jaar, knecht

Convents Catlyne, 70 jaar

Cools Barbara, 36jaar

Cools Joanna, 6 jaar

Cools Joos, 4 jaar

Cools Michiel, 42 jaar, wever

Cools Peeter, 8 jaar

Cop Adriaan, 25 jaar, handwerker

Cop Barbara, 26 jaar

Cop Catharina, 37 jaar

Cop Catharina, 40 jaar, wed. Andries Clement

Cop Cornelis, 10 maand

Cop Cornelis, 26 jaar, steenbakker

Cop Elisabeth, 2 jaar

Cop Guiliaùm, knecht

Cop Peeter, 40 jaar handwerker

Cop, Elisabeth, 11 jaar

Cop, Jan, 8 jaar

Cop, Joanna, 6 jaar

Cop, Maria 13 jaar

Coveliers Catelijne, 34 jaar

Coveliers Catherina, 17 jaar

Coveliers Catlijne, 14 jaar

Coveliers Cornelis, 20 jaar

Coveliers Cornelis, 78 jaar, handwerker

Coveliers Elisabeth, 20 jaar

Coveliers Emerantia, 26 jaar

Coveliers Jan, 18 jaar

Coveliers Jennekke, 24 jaar

Coveliers Marie, 12 jaar

Coveliers Michiel, 17 jaar

Coveliers Peeter, 16 jaar

Cox Anna, 30 jaar, meysse

Crauwels Joanna, 19 jaar

Crauwels Maria, 17 jaar, meysse

Crauwels Peeter, 54 jaar, handwerker

Cremers michiel, 23 jaar

Daems Catlyne, 47 jaar, wed. Gaspar Van den Berghe, "Coopvrouwe van calveren"

Daems Cornelia, 44 jaar

De …… Peeter, 19 jaar, knecht

De …… Martinus, 36 jaar, wed. Anna De Bruyn, schepmaecker

De …… Jan, 4 jaar

De Bock Elisabeth, 23 jaar

De Brié Josina, 26 jaar

De Bruyn Adriaen, 30 jaar, steenbakker

De Bruyn Adriaen, 4 jaar

De Bruyn Adrianus, 30 jaar, steenbakker

De Bruyn Alexander, 18 maendt

De Bruyn Andries, 11 jaar

De Bruyn Anna Maria 12 jaar

De Bruyn Anna, 23 jaar

De Bruyn Anna, 53 jaar, wed. Gillis Beeckmans

De Bruyn Catharina Theresia, 8 jaar

De Bruyn Catharina, 5 jaar

De Bruyn Catharina, 57 jaar, wed. Jan steenbakker

De Bruyn Elisabeth, 21 jaar, meysse

De Bruyn Elisabeth, 41 jaar

De Bruyn Elisabeth, 6 jaar

De Bruyn Geeraard, 39 jaar, steenbakker & borger

De Bruyn Guiliam, 2 maendt

De Bruyn Jacobus, 2 jaar

De Bruyn Jacobus, 38 jaar, steenbakker

De Bruyn Jan, 20 jaar, knecht

De Bruyn Jan, 44 jaar, steenbakker

De Bruyn Jan, 7 jaar

De Bruyn Jan, 8 jaar

De Bruyn Maria, 50jaar, wed. Jacques Dieleweyns

De Bruyn Peeter, 10 jaar

De Bruyn Peeter, 2 jaar

De Bruyn Peeter, 6 jaar

De Bruyn Peeter, 6 jaar

De Coen Anna, 24 jaar

De Coen Elisabeth, 23 jaar

De Coen Huybrecht, 53 jaar, herberghier

De Coen Matthijs, 16 jaar

De Groeff Anna, 40 jaar

De Herdt Cornelis, 34 jaar, pachter & schepen

De Herdt Jan, 10 maendt

De Heyder Adriaen, 11 jaar

De Heyder Clara, ½ jaar

De Heyder Jan, 4 jaar

De Heyder Joos, 18 jaar

De Heyder Mathijs, 64 jaar, wever, arm

De Jonghe Catharina

De Jonghe Cornelis, 18 jaar, knecht

De Jonghe Elisabeth, 16 jaar

De Jonghe Gillis, 29 jaar, herbergier

De Jonghe Gommaer, 17 jaar, knecht

De Jonghe Jan, 8 maendt

De Jonghe Joanna, 13 jaar

De Jonghe Peeter, 34 jaar, notaris & procureur

De Laet Catharina, 23 jaar

De Laet Peeter, 68 jaar, handwerker

De Maeyer Gillis, 14 dagen

De Maeyer Jan, 2 jaar

De Maeyer Peeter, 33 jaar, handwerker

De Mol Anna Catharina, 5 jaar

De Mol Jan, 6 jaar

De Mol Nicolaes, 40 jaar, schipper & brouwer

De Proost Barbara, 37 jaar, wed. Jan Apers

De Prost Adriana, 4 jaar

De Prost Anna Catharina, 8 jaar

De Prost Joanna Franchoise, 2 jaar

De Prost Peeter, 6 jaar

De Seuter Elisabeth, 6 jaar

De Seuter Jaqomeyne, 10 jaar

De Smet Cornelis, 15 jaar, knecht

De Vos Jacomeyne, 50 jaar wed. Michiel Cremer

De Vos Michiel, 28 jaar, knecht

De Wachter Adriaan, 24 jaar, knecht

De Wachter Adriaen, 48 jaar, handwerker

De Wachter Anna, 36 jaar

De Wachter Gilliam 2 jaar

De Wachter Jan, 33 jaar, handwerker

De Wachter Joos, 25 jaar knecht

De Wit Anna, 42 jaar

Dens Adriaan, 32 jaar, steenbakker

Dens Adriaen, 37 jaar steenbakker

Dens Andries, 7 jaar

Dens Anna, 20 jaar

Dens Anna, 5 maendt

Dens Antoni, 2 jaar

Dens Catharina, 17 jaar

Dens Elisabeth 10 jaar

Dens Elisabeth, 19 jaar

Dens François, 5 jaar

Dens Guiliam 6 jaar

Dens Guilliam, 22 jaar

Dens Jan Baptist 4 jaar

Dens Jan Baptist, 13 jaar

Dens Joanna, 65 jaar

Dens Maria-Theresia 1 jaar

Dens Peeter 8 jaar

Dens Peeter, 3 jaar

Dens Peeter, 34 jaar, steenbakker

Dieleweyns Catherina, 21 jaar

Dieleweyns Engelbertus, 7 jaar

Dieleweyns Gilbertus, 6 jaar

Dieleweyns Guiliam, 7 jaar

Dieleweyns Jacquemeyne, 13 jaar

Dieleweyns Margriet, 8 jaar

Dieleweyns Matthijs, 40 jaar,

Dielewijns Jan, 14 jaar

Dielewijns Petronella, 7 jaar

Diellewijns Jan, 14 jaar

Diellewijns Petronella, 10 jaar

Dom Maria, 12 jaar meysse

Eliaerts Anna, 7 jaar

Eliaerts Catharina, 11 jaar

Eliaerts Clara, 4 jaar

Eliaerts Joanna maria, 6 jaar

Eliaerts Peeter, 40 jaar, schoolmeester

Franckaert Joanna, 23 jaar

Geens Maria, 30 jaar, meysse

Geeraart, 32 jaar

Gerssementen Anna, 13 jaar (dochter van Maria Smets)

Guiliam, 9 jaar

Guilliam De Jonghe, 24 jaar, jongman

Haeghemans Abraham, 13 jaar

Haeghemans Anna, 17 jaar

Haeghemans Joanna, 15 jaar

Haeghemans Peeter, 10 jaar

Hallemans Adriana, 5 weken

Hallemans Anna, 3 jaar

Hallemans Antini, 5 jaar

Hallemans Antoni, 54 jaar, schipmaecker, arm

Hallemans Carharina, 14 jaar

Hallemans Geeraerd, 3 jaar

Hallemans Joanna, 10 jaar

Hallemans Maria Anna, 7 jaar

Hallemans Peeter, 17 jaar

Hallemans Petronella, 7 jaar

HallemansFranciscus, 12 jaar

Hardier Maria Margrite, 34 jaar

Harts Margerite, 33 jaar, meysse

Haverhals Adriana, 27 jaar

Haverhals Catharina, 3 jaar

Haverhals Elisabeth, 44 jaar

Haverhals Joanna, 30 jaar

Haverhals Joannes, 2 jaar

Haverhals Peeter, 27 jaar, steenbakker

Haverhals, 35 jaar

Hellemans Adriaan, 22 jaar

Hellemans Anna, 10 jaar

Hellemans Catharina, 2 jaar

Hellemans Gillis, 13 jaar

Hellemans Gommaer, 48 jaar, handwerker

Hellemans Jan, 40 jaar, handwerker

Hellemans Jan, 6 jaar

Hellemans Magdalena, 6 jaar

Hellemans Peeter, 18 jaar, knecht

Hendricx Anna, 14 jaar

Hendricx Joanna, 7 jaar

Hendricx Peeter, 9 jaar

Hendrik, 34 jaar, handwerker

Hertmans Catherina, 61 jaar, wed. Andries Van Onckelen

Hertogh Maria, 45 jaar

Huygele Cornelis, 33 jaar, Pachter

Huygele Joanna, 18 jaar

Huygelen Anna, 30 jaar

Huygels Carolus, 1 jaar

Huygels Catharina Petronella, 12 jaar

Huygels Catharina, 42 jaar

Huygels Cornelis , 9 jaar

Huygels Jan, 4 jaar

Jacques, 40 jaar handwerker

Janssens Carharina, 25 jaar

Kennes Catharina, 36 jaar

Kennes Catharina, 7 jaar

Kennes Cornelis, 20 jaar, knecht

Kennes Jacques, 30 jaar, handwerker

Kennes Magdalena, 55 jaar, wed. Sebastiaen Teullens

Kennes Petronella, 4 jaar

Kennie Elisabeth, 5 jaar

Kennie Jan 2 jaar

Kennis Anna, 30 jaar

Keyaerts Barbara, 49 jaar

Kinie Jan 36 jaar

Kinie Jan, pachter & schepen, 69 jaar

Kinie Joanna Catharina, "der jonghe Jans dochter", 6 jaar

Laureys, 33 jaar, "cuyper" (tonnenmaker)

Leemens Margeretha, 57 jaar

Lemmens Anna, 50 jaar

Lemmens Joanna, 22 jaar

Lemmens Joanna, 50 jaar

Lesselet Joanna, 19 jaar, meid

Lombaer Maria, 10 jaar inwonende

Lucas Barholomeus, 19 jaar

Maes Jennekke

Maes Peter, 60 jaar, steenbakker & schepen,

Mampaey Adrianus, 33 jaar, handwerker, arm

Mampaey Anna, 35 jaar,

Mampaey Barbara, 9 jaar

Mampaey Catharina, 13 jaar

Mampaey Catharina, 3 maendt

Mampaey Cornelis, 25 jaar, handwerker, arm

Mampaey Elisabeth, 4 jaar

Mampaey Emerantia, 27 jaar

Mampaey Emerantia, 4 jaar

Mampaey François, 11 jaar

Mampaey Jacobus, 23 jaar, handwerker, arm

Mampaey Jacobus, 3 maendt

Mampaey Jacobus, 66 jaar, handwerker

Mampaey Jan, 4 jaar

Mampaey Jan, 50 jaar, kleermaker & borger

Mampaey Joanna Maria, 3 jaar

Mampaey Joanna, 60 jaar, zijn huisvrouw, arm

Mampaey Ludovicus, 2 jaar

Mampaey Marcus, 28 jaar, handwerker, arm

Mampaey Maria, 3 maendt

Mampaey Peeter, 19 jaar

Mampaey Peeter, 3 jaar

Mampaey Peeter, 36 jaar, officier

Mampaey Peeter, 6 jaar

Mampaey Petronella, 15 jaar

Maria Dens, 24 jaar

Maria, 7 jaar

Martens Huybrecht, 64 jaar, chirurgyn

Martyns Catherina, 31 jaar

Mertens Anna, 11 jaar

Mertens Cornelis, 33 jaar, schipper

Mertens Gillis, 3 jaar

Mertens Guilliam, 5 jaar

Mertens Jan, 9 jaar

Mertens Joanna, 7 jaar

Mertens Lieven, 23 jaar knecht

Mertens Maria 3 maendt

Mertens Peeter, 13 jaar

Mertens Peeter, 45 jaar, handwerker

Mertens Rombout, 5 jaar

Michiel, 42 jaar, schipper & schepen

Miers Jan, 6 jaar

Miers Maria, 9 jaar

Miers Peeter, 3 jaar

Miers Peeter, 34 jaar, handwerker

Montigny Jan, 60 jaar, arm

N …… Anna, 16 jaar, [arm]

N …….. Anna, 60 jaar, huisvrouw

N …….. Elisabeth, meysse

N…… Christina, 50 jaar

N…… Guiliam, 15 jaar, arm

N…….. Barholomeus, 28 jaar

N……… Jan, 8 jaar, arme jongen

Naegels Anna 1 jaar

Naegels Guiliam, 35 jaar, handwerker

Naegels Philips, 4 jaar

Naulaerts, 37 jaar

Overmans Catharina 23 jaar, arm

Overmans Emerantia, 25 jaar, arm

Overmans Laureys, 60 jaar, arm

Pareys Anna Catharina, 6 jaar

Pareys Gillis, 16 jaar

Pareys Jan Baptist, 13 jaar

Pareys Michiel, 3 jaar

Pareys Michiel, 52 jaar, schepmaker

Pareys Peeter, 3 maendt

Parys Jan, 5 jaar

Parys Joanna, 33 jaar

Parys Parys Michiel, 6 jaar

Pauwels Maria, 42 jaar

Peeter, 11 jaar

Peeters Andries, 18 jaar

Peeters Anna, 35 jaar

Peeters Antoni, 44 jaar, schoenmaker

Peeters Catharina, 13 jaar

Peeters Catharina, 4 jaar

Peeters Elisabeth, 36 jaar, wed. Jan Cop, steenbakker

Peeters Elisabeth, 5 jaar

Peeters François, 40 jaar, handwerker, arm

Peeters François, 7 jaar

Peeters François, 8 jaar

Peeters Gillis, 3 jaar

Peeters Gillis, 3 jaar

Peeters Gillis, 6 jaar

Peeters Hendrik, 50 jaar, handwerker, arm

Peeters Jan Anthoni, 2 maendt

Peeters Jan, 10 jaar

Peeters Jan, 8 jaar

Peeters Jennekke, 5 jaar

Peeters Jennekke, 52 jaar

Peeters Joanna, 15 jaar

Peeters Joanna, 27 jaar

Peeters Maria, 12 jaar

Peeters Martinus, 11 jaar

Peeters Peeter, 4 jaar

Peeters Peeter, 7 jaar

Peeters Peeter,40 jaar, schipper

Pillegro Guiliam, 53jaar, schoenlapper

Pillegro Jacqomeyne, 50 jaar

Pillegro Jennekke, 14 jaar

Pirions Andreas, 53 jaar, steenbakker

Pirions Catharina, 23 jaar

Pirions Elisabeth, 13 jaar

Pirions Elisabeth, 28 jaar, meysse

Pirions Elisabeth, kind

Pirions Gillis, 19 jaar

Pirions Jacomyne, 16 jaar

Pirions Jan, 19 jaar

Pirions Jan, 22 Jaar

Pirions Jan, 32 jaar, handwerker

Pirions Peeter, 10 jaar

Pirions Peeter, 40 jaar steenbakker

Pirions Petronella, 50 jaar

Plaugers Anna, 55 jaar

Possemiers Andries, 4 jaar

Possemiers Geeraart, 34 jaar, handwerker

Possemiers Jan, 9 weken

Possemiers Peeter, 6 jaar

Possemiers Peeter, 70 jaar

Priems Joanna, 26 jaar

Puttemans Augusteyn, 45 jaar, schoenmaker

Puttemans Catharina, 32 jaar

Puttemans Elisabeth, 13 jaar

Puttemans Elisabeth, 30 jaar

Puttemans Jacobus, 15 jaar

Puttemans Jan, 12 jaar

Reens Catharina, 46 jaar, wed. Jan Haeghemans, arm

Remael Amantus, 13 jaar

Remael Bartholomeus, 80 jaar, handwerker, arm

Reynders Louise, 56 jaar

Reyniers Andries, 9 jaar

Reyniers Jan, 7 jaar

Reyniers Rombout, 36 jaar, arm

Roeffs Gommareyncke, 18 jaar, meysse

Roefs Adriana, 9 jaar

Roefs Clara, 23 jaar, meysse

Roefs Jan, 16 jaar

Roefs Jan, 50 jaar, handwerker

Roefs Joanna, 13 jaar

Roelants Elisabeth, 5 weken

Roelants Franchoys, 37 jaar, kleermaker

Roelants Jan, 4 jaar

Roelants Jenneke, 6 jaar

Roelants Magdalena, 4 Jaar

Roels Joanna, 24 jaar

Roets Elisabeth, 17 jaar

Roets Jacobus, 20jaar

Roets Maria, 27 jaar

Roets Peeter, 30 jaar

Roets Peeter, 65 jaar, brouwer

Rougouts (dochter van Helena), 21 jaar

Rougouts Margriete, 60 jaar

Rouguots Helena, 54 jaar

Scheers Maria, 37 jaar

Schillemans Carharina, 50 jaar, Wed. Van der Vliedt

Schillemans Maria, 60 jaar

Schoeliers Peeter, 60 jaar, knecht

Schoeters Elisabeth, 13 jaar

Schoeters Jan, 38 jaar, handwerker

Schoeters Joanna, 140 jaar

Scholiers Christoffel, 6 jaar

Scholiers Elisabeth, 18 maendt

Scholiers Jan,37 jaar, metser

Scholiers Marcus, 4 jaar

Scholiers Rutsaert, 60 jaar, arm

Schouvaerts Barbara, 11 jaar

Schouvaerts Gillis, 14 jaar

Schouvaerts Hendrik, 54 jaar handwerker

Schouvaerts Jan, 8 jaar

Schouvaerts Joanna, 6 jaar

Schouvaerts Maria, 12 jaar

Schouvaerts Michiel, 4 jaar

Schouvaerts Peeter, 19 jaar

Schuerweghs Elisabeth, 31 jaar

Se……ia Christina, 54 jaar

Segers Elisabeth, 26 jaar

Segers Elisabeth, 41 jaar, wed. Jan Puttemans

Seghers Peeter, 29 jaar, jongman

Selleslach Gillis, 31 jaar steenbakker

Selleslach Jacobus Elisabeth, 4 jaar

Selleslach Jacobus Gillis 15 jaar

Selleslach Jacobus Jan, 6 maendt

Selleslach Jacobus Joanna, 21 jaar

Selleslach Jacobus Maria, 6 jaar

Selleslach Jacobus Peeter, 10 jaar

Selleslach Jacobus Petronella, 2 jaar

Selleslach Jacobus, 27 jaar, steenbakker

Selleslagh, Anthoni, 13 jaar

Selleslagh, Jan, 25 jaar

Selleslagh, Maria,17 jaar

Selleslaghs Guilliam, 53 jaar, steenbakker

Seqester Maria, 42 jaar, wed. "van den Meyer, Van Gorcum"

Sloetmaeckers Anthonet, 35 jaar, zijn vrouw, arm

Sloetmaeckers Catharina, 20 jaar

Sloetmaeckers Cornelis, 5 jaar

Sloetmaeckers Jacob, 7 jaar

Sloetmaeckers Jan, 36 jaar, schipper

Sloetmaeckers Maria, 23 jaar, meysse

Smets Andries, 38 jaar, schipper, arm

Smets Andries, 6 jaar

Smets Catharina, 10 jaar

Smets Catharina, 16 jaar, meysse

Smets Huybrecht, 8 jaar

Smets Jan 13 jaar

Smets Maria, 50 jaar, wed Gerssementen, arm

Smits Barbara, 4 jaar

Smits Joanna, 9 jaar

Smits Joos, 56 jaar, handwerker

Smits Magdalena, 14 jaar

Smits Petronella, 12 jaar

Somers Adriaan, 43 jaar, steenbakker

Somers Adriaen, 24 jaar,arm

Somers Adriaen, 7 maendt

Somers Andries, 4 jaar

Somers Anna, 13 jaar

Somers Catharina, 46 jaar

Somers Catharina, 67 jaar, wed. Cornelius Dens, steenbakker

Somers Cornelis, 2 jaar

Somers Danieel, 7 jaar

Somers Franchoys, 4 jaar

Somers François, 11 jaar, arm

Somers Gillis, 30 jaar, steenbakker

Somers Gommaer, 10 jaar

Somers Guiliam, 40 jaar, steenbakker

Somers Hendrik, 2 jaar

Somers Jan, 10 jaar

Somers Jan, 7 jaar

Somers Joanna, 28 jaar

Somers Maria

Somers Maria, 27 jaar, arm

Somers Maria, 4 jaar

Somers Peeter, 8 jaar

Spillemaeckers ……, 80 jaar, arm

Spillemaeckers Andries, 12 jaar

Spillemaeckers Adrianus, 30 jaar, steenbakker

Spillemaeckers Anna, 14 jaar

Spillemaeckers Barbara, 33 jaar

Spillemaeckers Elisabeth, 21 jaar

Spillemaeckers Elisabeth, 50 jaar, wed. Jan Ceulemans & Bogaerts

Spillemaeckers Elisabeth, 8 jaar

Spillemaeckers Emerantia, 44 jaar, wed. Jan Pauwels

Spillemaeckers Franchoys, 17 jaar

Spillemaeckers Franchoys, Peterssone, 18 jaar,

Spillemaeckers François, 28 jaar, steenbakker

Spillemaeckers Gillis, 33 jaar

Spillemaeckers Giuliam, 6 jaar

Spillemaeckers Guilliam Andriessone, 28 jaar,

Spillemaeckers Guilliam, 45 jaar, steenbakker

Spillemaeckers Guilliam, 7 jaar

Spillemaeckers Guilliam 19 maendt

Spillemaeckers Jacobus, 33 jaar, jongman

Spillemaeckers Jan, 11 jaar

Spillemaeckers Jan, 14 jaar

Spillemaeckers Jan, 27 jaar, handwerker

Spillemaeckers Maria, 3 jaar

Spillemaeckers Peeter, 25 jaar jongman

Spillemaeckers Peeter, 48 jaar, coster

Spillemaeckers Peeter, 9 jaar

Spillemaeckers Petronella 18 jaar

Staessens Catharina, 2 jaar

Staessens François, 31 jaar, schipper

Staessens Jan, 7 jaar

Staessens Maria, 4 jaar

Steylaerts Adriana

Steylaerts Jacques, 50 jaar, knecht

Steylaerts Joanna, 50 jaar

Storms Anna, 24 jaar, meysse

Storms Elisabeth, 16 jaar

Struyf Adriaaen, 21 jaar, knecht

Struyf Anna, 10 jaar

Struyf Elisabeth, 12 jaar

Struyf Jacobus, 2 jaar

Struyf Magdalena, 24 jaar, meysse

Struyf Michiel, 27 jaar, schipper

Struyf Peeter, ½ jaar

Struyf Petronella, 18 jaar, meysse

Struyff Elisabeth, 37 jaar

Struyff Joanna, 17 meysse

Struyff Joanna, 20 jaar, meysse

Taeyaerts Elisabeth, 54 jaar

Taeyaerts Maria, 34 jaar, wed. +Peeter Struyf, , handwerker

Terwecoren Jan, 3 jaar

Teullens Adriaen; 19 jaar

Teullens Adriana, 36 jaar

Teullens Coveliers Adriaen, 7 jaar

Teullens Derdemaecker Joos, 23 jaar, smet

Teullens Elisabeth, 22 jaar meysse

Teullens Emerantia, 16 jaar

Teullens Francesca, 30 jaar

Teullens Marcus, 28 jaar

Teullens Michiel, 24 jaar

Teullens Naegels Joanna, 15 dagen

Thijs Adriana, 46 jaar, wed. Coveliers Merten, arm

Thijs Anna, 37 jaar

Thijs Elisabeth, 12 jaar

Thijs Joanna, 32 jaar

Thijs Maria, 18 jaar

Thijs Peeter, 21 jaar, handwerker

Tuellens Catharina, 22 jaar, meysse

Vallet Maria Anna, 9 jaar

Van Boom Christina, 30 jaar

Van Bosstraeten Anna, 15 jaar

Van Bosstraeten Magdalena, 9 jaar

Van Bosstraeten Margrita, 40 jaar, wed. Franchios Hendricx

Van Bosstraeten Peeter, 55 jaar, handwerker

Van Breedam Dominicus, 50 jaar meubelmaecker

Van Breedam Helene, 14 jaar

Van Breedam Hendrik François, 33 jaar, broer

Van Breedam Jan, 20 jaar

Van Breedam Joanna, 25 jaar

Van Breedam Michiel, 18 jaar

Van Breedam Peeter, 12 jaar

Van Bulck Catharina, 6 jaar

Van Bulck Franchoys 4 maendt

Van Bulck Franchoys, 19 jaar

Van Bulck Gijsbrecht, 65 jaar, handwerker

Van Bulck Gillis, 4 jaar

Van Bulck Gommaer, 34 jaar, handwerker

Van Buyten François, 12 jaar knecht

Van Camp Adriaan, 64 jaar, handwerker

Van Camp Adriaen, 17 jaar

Van Camp Gillis, 22 jaar

Van Camp Gommaer, 20 jaar, knecht

Van Camp Jan, 26 jaar

Van Camp Joanna, 20 jaar

Van Camp Magdalena, 63 jaar

Van Cauwenberghe, 23 jaar

Van Dam Franciscus, 21 jaar, knecht

Van Dam François, 28 jaar, wever

Van Dam Jan Baptist, 10 jaar

Van Dam Maria Anna, 8 jaar

Van Dam Maria Franchoise 3 jaar

Van Dam Peeter franchois, 2 maendt

Van de Velde Magdalena, 45 jaar

Van de Wauwer Catharina, 33 jaar

Van de Wauwer Elisabeth, 41 jaar

Van de Wauwer Michiel, 21 jaar, knecht

Van de Wauwer Peeter, 24 jaar, knecht

Van de Wiel Adriana, 42 jaar

Van den Abeele Cornelis, omtrent 33 jaar, pastoor

Van den Anxt Cornelis, 2 jaar

Van den Anxt Maria, 5 jaar

Van den Anxt Peeter, 37 jaar handwerker

Van den Bergh Peeter, 34 jaar, smet

Van den Berghe Barbara, 15 jaar

Van den Berghe Jan, 20 jaar

Van den Berghe Magdalena, 17 jaar

Van den Berghe Petronella, 10 jaar

Van den Bogaert, 21 jaar, knecht

Van den Bossche Catharina, 10 jaar

Van den Bossche Nicolaes, 28 jaar

Van den Bossche Sebastiaen, 29 jaar

Van den Brandt Catharina, 38 jaar

Van den Brandt Elisabeth, 30 jaar

Van den Bril Adriaen, 9 maendt

Van den Bril Adriana, 18 jaar, meysse

Van den Bril Andries, 17 jaar

Van den Bril Andries, 3 jaar

Van den Bril Andries, 43 jaar, steenbakker

Van den Bril Bartholomeus, 5 jaar

Van den Bril Catharina, 4 jaar

Van den Bril Cornelis, 54 jaar, handwerker

Van den Bril Ernestus, 22 jaar

Van den Bril Gillis, 6 jaar

Van den Bril Guiliam, 40 jaar handwerker

Van den Bril Guilliam, 12 jaar

Van den Bril Hendrik, 10 jaar

Van den Bril Peeter, 8 jaar

Van den Broeck Peeter, 14 jaar

Van den Bulck Elisabeth, 36 jaar, wed. Peeter Wyckmans

Van den Cloodt Jan, 19 jaar jongman

Van den Dries Gillis, 6 jaar,arm

Van den Dries Jacobus, 16 jaar, arm

Van den Eynde Maria, 50 jaar

Van der Veken Catharina, 24 jaar

Van der Vliedt Adriaen, 68 jaar steenbakker

Van der Vliedt Adriana, 6 jaar

Van der Vliedt Andries, 20 jaar, knecht

Van der Vliedt Anna, 33 jaar

Van der Vliedt Elisabeth, 22 jaar

Van der Vliedt Guilliam, 15 jaar (zv. Catharina Schillemans)

Van der Vliedt Jan, 37 jaar, schipper

Van der Vliedt Jan; 7 maendt

Van der Vliedt Maria Anna, 27 jaar

Van der Vliedt Maria, 29 jaar

Van der Vliedt Peeter, 3 jaar

Van Dijck Maria, 22 jaar, zuster van Jan Willem

Van Dyck Andriers, 13 jaar

Van Dyck Christine, 7 jaar

Van Dyck François, 15 jaar

Van Dyck Hendrik, 9 jaar

Van Dyck Jacomyne, 90 jaar

Van Dyck Jan Willem, 25 jaar, jongman, schipper

Van Dyck Jan Willem, 48 jaar cleermaecker

Van Dyck Jan, 17 jaar

Van Eversel Joanna, 28 jaar, meysse

Van Gierle Cornelia, 17 jaar, meysse

Van Goethem Adriana, 28 jaar

Van Goethem Anna, 6 jaar

Van Goethem Anna, 6 jaar Adriaen, 3 maendt

Van Goethem Anna, 6 jaar Maria, 4 jaar

Van Goethem Barbara, 15 jaar

Van Goethem Catharina

Van Goethem Catharina 10 jaar

Van Goethem Cornelis, 8 jaar

Van Goethem Cornelius, 3 weken

Van Goethem Elisabeth, 5 Jaar

Van Goethem Gillis, 4 jaar

Van Goethem Jacobus, 7 jaar

Van Goethem Jan, 13 jaar

Van Goethem Joanna, 24 jaar

Van Goethem Joanna, 9 jaar

Van Goethem Peeter, 74 jaar, handwerker, arm

Van Goethem Rochus, 34 jaar, handwerker

Van Gorcum Barbara, 12 jaar,

Van Gorcum Barbara, 16 jaar

Van Gorcum Elodin, 14 jaar

Van Gorcum Franchoyse, 8 jaar

Van Gorcum Maria Anna, 10 jaar

Van Grootenkint Joanna, 63 jaar, zijn moeder

Van Gucht Joanna, 65 jaar

Van Hoeff Giulliam, 13 jaar

Van Hoeff Jan, 45 jaar, arm

Van Lindt Adriaen, 6 jaar

Van Lindt François, 32 jaar, handwerker

Van Lindt Joanna, 4 jaar

Van Lindt Peeter, 1 jaar

Van Loock Elisabeth, 56 jaar

Van Loock Maria, 45 jaar, wed Hallemans, arm

Van Onckelen Andries, 24 jaar

Van Onckelen Anna, 3 jaar

Van Onckelen Cornelia, 35 jaar

Van Onckelen Elisabeth, 2 jaar

Van Onckelen Guilliam, 34 jaar handwerker

Van Onckelen Jan, 29 jaar

Van Onckelen Jan, 32 jaar, handwerker

Van Onckelen Joannes, 20 jaar

Van Onckelen Maria, 31 jaar

Van Onckelen Peeter, 27 jaar

Van Onckelen Peeter, 3 maendt

Van Onckelen Petronelle N….. , 11 jaar

Van Onckelen, 27 jaar

Van Onckelen, 80 jaar, arm

Van Put Adriana, 10 jaar

Van Put Adriana, 20 jaar

Van Put Anna, 5 jaar

Van Put Carharina, 42 jaar, wed. Vincent Diellewijns

Van Put Catharina, 43 jaar, wed. Dielewijns, arm

Van Put Cornelis, 8 jaar

Van Put Elisabeth, 28 jaar

Van Put Gillis, 10 jaar

Van Put Gillis, 67 jaar, steenbakker & borger

Van Put Guiliam, 3 jaar

Van Put Guilliam, 33 jaar, handwerker, arm

Van Put Hendrik, 37 jaar, schipper

Van Put Joanna, 9 jaar

Van Put Petronella, 25 jaar

Van Reeth Adriaan, 29 jaar, handwerker

Van Reeth Adriaan, 5 jaar

Van Reeth Anna, 17 jaar

Van Reeth Catharina, 2 jaar

Van Reeth Catharina, 24 jaar

Van Reeth Catharina, 29 jaar

Van Reeth Catharina, 63 jaar, wed. Jan Spillemaeckers

Van Reeth Cornelia, 7 jaar

Van Reeth Elisabeth, 7 jaar

Van Reeth François, 13 jaar

Van Reeth Gillis, 26 jaar, steenbakker

Van Reeth Gillis, 5 jaar

Van Reeth Guilliam, 10 jaar

Van Reeth Guilliam, 30 jaar, handwerker, arm

Van Reeth Guilliam, 49 jaar, steenbakker

Van Reeth Guilliam, 5 jaar

Van Reeth Hendrik, 3 jaar

Van Reeth Jan, 20 jaar

Van Reeth Jan, 27 jaar, steenbakker & borger

Van Reeth Maria, 2 jaar

Van Reeth Peeter, 2 jaar

Van Reeth Peeter, 24 jaar, knecht

Van Reeth Seykke, 28 jaar

Van Rompaey Petronelle, 27 jaar

Van Schipdael Susanna, 46 jaar, wed. Jan Van den Bossche

Van Tongelre Catharina, 64 jaar, wed. Andries Haverhals, [herbergierster]

Van Truyen Catharina, 9 jaar

Van Truyen Elisabeth, 17 jaar

Van Truyen Jan, 20 jaar

Van Truyen Peeter, 45 jaar

Van Walraven , 20 jaar, jonge dochter

Van Zeebroeck Christoffel, 38 jaar, brouwer

Van Zoon Gillis, 34 jaar, schipper

Van Zoon Jan, 11 jaar

Van Zoon Peeter, 11 maendt

Ven den Bergen Paulina, 25 jaar, meysse

Venesoen Amant 11 jaar

Venesoen Anna, 7 jaar

Venesoen Catharina, 9 jaar

Venesoen Gillis, 46 jaar, schipmaecker

Venesoen Guiliam, 30 jaar, schipmaker

Venesoen Guiliam, 5 jaar

Venesoen Jaspar, 14 jaar

Venesoen Joanna, 2 jaar

Venesoen Peeter, 2 jaar

Verbecken Jan, 1 jaar

Verbecken Peeter, 28 jaar, handwerker

Verbruggen Anna, 42 jaar

Verelst Joanna, 45 jaar, wed. Clement Steylaerts

Verelst Peeter, 23 jaar, knecht

Vereycken Peeter, 16 jaar, knecht

Verhaegen Elisabeth, 23 jaar

Verhaegen Gomaer, 35 jaar, handwerker, arm

Verhaegen Guilliam; 12 jaar

Verhaegen Jan, 6 jaar

Verhaegen Martinus, 38 jaar, schipmaecker & herbergier

Verhaegen Peeter, 9 jaar

Verhaegen Simon, 9 jaar

Verhasselt Anthoni, 18 jaar, knecht

Verheyen Catharina, 29 jaar

Verheyen Elisabeth, 27 jaar

Verheyen Jacques, 68 jaar, handwerker

Verheyen Maria, 30 jaar

Verhoeven Antoni, 29 jaar

Verhoeven Joos, 71 jaar, wagenmaker

Verhulst Elisabeth, 36 jaar

Verhulst Hendrik, 14 jaar, knecht

Verlinden Anna, 7 jaar

Verlinden Carel, 2 jaar

Verlinden Jacques, 14 jaar

Verlinden Jan, 44 jaar, handwerker

Vermeiren Elisabeth, 27 jaar, wed. van Gillis Van Reeth

Vermeiren Jan, 24 jaar, seeldraeyer

Vermeiren Peeter, 60 jaar, seeldraeyer

Vermeulen Catlijne, 40 jaar, wed. Cornelius Struyf

Vermeulen Elisabeth, 36 jaar

Vermeulen Peeter, 26 jaar, knecht

Verreycken Jacomeyne, 43 jaar

Verschueren Anna, 20 jaar

Verschueren Cornelis, 47 jaar, bakker & schepen

Versommen Clara, 30 jaar

Verstraeten Joanna, 17 jaar, meysse

Verstrepen Catharina, 33 jaar

Verstrepen Elisabeth, 11 jaar

Verstrepen Guilliam, 32 jaar, handwerker, arm

Verstrepen Joanna, 3 jaar

Verstrepen Magdalena, 6 jaar

Verstrepen Petronella, 15 maendt

Verstrepen Rochus, 14 jaar

Vertommen Adriana, 42 jaar

Vertommen Anna, 4 jaar

Vertommen Elisabeth, 1 jaar

Vertommen Geeraard, 6 jaar

Vertommen Gillis, 16 jaar

Vertommen Joanna, 9 jaar

Vertommen Maria, 13 jaar

Vertommen Petronella, 40 jaar

Vertommen Philips, 49 jaar, pachter

Vertommen Rombout, 11 jaar

Vervliedt (Van der Vliedt) Guilliam, 27 jaar, steenbakker

Vervliedt Andries (Van der vliedt), 4 jaar

Vervliedt Maria, 26 jaar

Vervliedt Petronella

Vinck Catharina, 8 jaar

Vinck Elisabeth, 1 jaar

Vinck Jan, 40 jaar, handwerker

Vinck Jennekke, 50 jaar

Vinck Joanna, 2 jaar

Vinck Joanna, 6 jaar

Vinck Maria

Vinck Maria, 10 jaar

Vinck Peeter, 7 jaar

Vinck Petronella, 4 jaar

Vinck Thomas, 35 jaar, seeldraeyer

Volckerickx Elisabeth, 41 jaar

Volckerix Josina, 43 jaar, wed. De Seuter, arm

Walravens Clara, 23 jaar

Walthuysen Anna, 50jaar, wed. Gillis De Jonghe

Wast Anna, 22 jaar, meysse

Wauters Elisabeth, 64 jaar

Wauters Magdalena, 43 jaar

Wegeleiers Magdalena, 53 jaar

Weghe Peeter, 17 jaar, knecht

Wilms Maria, 33 jaar

Wils Adriana, 14 jaar

Wils Anna, 8 jaar

Wils Barbara, 6 jaar

Wils Catharina, 15 jaar

Wils Jacques, 23 jaar

Wils Maria, 12 jaar

Wils Peeter, 43jaar, handwerker arm

Wyckmans Guilliam, 8 jaar

Wynants Barbara, 6 jaar

Wynants Catharina, 11 jaar

Wynants Peeter, 1 jaar

Wynants Peeter, 34 jaar, timmerman

 

 

Aantal gezinnen 194

Alleenwonende 11

Volwassen Personen +18 jaar 466

Kinderen – 18 jaar 403

Weduwnaars 9

Weduwen 29

Inwonende knechten 37

Inwonende dienstmeiden 39

Bestuur : Heer van Boom 1

Drossaert & Schout 1

Meier 1

Diverse : Notaris & Procureur 1

Officier 1

Chirurgijn 1

Pastoor 1

Koster 1

Bakker 1

Brouwer 4

Handwerker 62

Herberghier 4

Kleermaker 3

Koopvrouw van kalveren 1

Kuipenmaker 1

Metser 1

Meubelmaker 1

Pachter 5

Scheepsmaker 7

Schipper 13

Schoenmaker 3

Schoolmeester 1

Zeeldraaier 2

Smid 2

Steenbakker 33

Timmerman 1

Wagenmaker 1

Wever 1

 “ bovenkant documunt”